Doc.dr. Zvonko Gržetić, Konzultant projekata hidrografije, oceanologije, zaštite okoliša, nautike i pomorstva

Degree: Doc. Dr. Ruder Boskovic Institute, Zagreb, Croatia (1990)

ISKUSTVO
Voditelj planiranja i realizacije hidrografskih i geodetskih projekata

Voditelj i koordinator projekata HHI od 1992.-2014, glavni pregovarač I organizator projekata hidrografije i geodezije:

– Projekt geodetskih, hidrografskih i oceanografskih mjerenja, snimanja i produkcije serije 1: 100 000 nautičkih karata, kao osnovne hrvatske plovidbene karte (29 karata) -1992-1999

– Projekt proizvodnje 1:50 000 karata Jadrana, uključujući prikupljanje terenskih podataka, aerofotogrametrijsku analizu,

– Projekt planova 1: 25000,  obnova za istočnu obalu Jadrana, hidrografska i geodetska mjerenja,  2000-2010.

– Projekt WGS84 uvođenja u RH DGPS instrumentacijom, aerofotogrametrijom i klasičnim geodetskim mjerenjima 1994-1996

– ENC projekt s C-mapom (Italija), uključuje ENC produkciju, integraciju klasičnih i digitalnih reljefa terena, 1999-2003.

– Strategija hidrografije u Republici Hrvatskoj, autor i realizator 1998-2008

– Projekt Jadran, 1998-2007, voditelj projekta hidrografskih istraživanja

– Projekt ECDIS proizvodnje nove generacije ENC s kraljevinom Norveškom u suradnji, uključen hidrografski i geodetski teren i aerofoto mjerenja 2007-2010

– EU projekt Nautour, uključujući geodetsku i hidrografsku podršku na terenu 2009-2012

– Projekt Jadran – infrastruktura za zbrinjavanje otpada na istočnoj obali Jadrana 2008.-2012

– CRONOHIP projekt unapređenja polja i općih kapaciteta hidrografije u Republici Hrvatskoj 2005-2008

Itd.

Pomorski zakonik, podzakonski akti, Zakon o hidrografskoj djelatnosti – autor

– Razvoj pomorskih zakona, pravila i nadzora putem nacionalne administracije, IMO i Međunarodne hidrografske organizacije IHO.

– autor prvog hidrografskog zakona na svijetu 1998

– autor i koautor brojnih podzakonskih akata od 1993. do 2014. godine, Itd.

Područje hidrografije

Utvrđivanje hidrografskog organizacijskog modela upravljanja na nacionalnoj razini i međunarodnoj razini. Dodatni projekti kao:

– Projekt “Mali, povremeno nastanjeni ili nenaseljeni otoci i otočići (MPNNOo)”, uključujući aerofotogrametrijsko snimanje i scaning -2007-2009

– Projekt “Mjesto zakloništa”, predstavljen s najboljim svjetskim softverom za praktičan rad tijekom katastrofičnih situacija – ADRIAGIS 2007-2012. – IPA – Prekogranični program Hrvatska – Crna Gora

– SRNTH studija nautičkog turizma u Hrvatskoj i Strategija nautike

– Projekt “Razine Jadranskog mora”, realizacija s mediteranskim zemljama, Izrael nositelj. Određivanje crte more-kopno.

– Uspostava graničnih crta na moru sa susjednim državama- tehnička podrška Vladi RH od 1991-2014. 

PROFESSIONAL AFFILIATIONS

– Potpredsjednik ili član UN ABLOS-a, kao izabrani predstavnik svih članica Međunarodne hidrografske organizacije  (2006-2014).

– Osnivač i član, Hrvatsko kartografsko društvo (1992- present)

– Zastupnik Republike Hrvatske u Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji (IHO) (1992- 2014)  

– Predsjednik, potpredsjednik ili član, Mediterranean and Black Seas Hydrographic Commission Conference (MBSHC-IHO) -(2001- 2014), Itd.     

EXPERIENCE

– Direktor ili ravnatelj Hrvatskog hidrografskog instituta, 1992-2014

– Član Vlade RH po funkciji – 1992-2001

– Osnivač hidrografske službe u RH – 1992 g.

– Autor poslovnog modela HHI financiranjem na tržištu.

– Pregovarač i ugovarač morske granice s republikom Italijom

– Pokretač novih znanstvenih tehnologija u područjima hidrografije, geodezije, oceanologije i nautike.

– Autor i potpisnik desetaka ugovora o kooperaciji sa drugim pomorskim državama, uključujući USA, UK, Njemačku, Norvešku, Italiju, Francusku, Grčku, Crnu Goru itd.

– Predavač na Zagrebačkom univerzitetu, Splitskom, Riječkom i Dubrovačkom.

OBRAZOVANJE

Doktor znanosti, znanstveni suradnik, docent- od 1990

Magistar znanosti, Universitet Zagreb (1982)

Diplomirani inžinjer, Univerzitet Zagreb, (1973)

SPECIJALIZACIJE

Razgraničenja na moru, International Boundaries Research Unit, Durham, UK (2004, 2006, 2013) Corporate Management, Ekonomski fakultet , Zagreb, Hrvatska (2008)

Environmental Lead Assessor, Bureau Veritas, Opatija, Hrvatska (1996)

Specijalist za nutrijente, Ruđer Bošković Institut, Rovinj, Hrvatska (1988)

Analize mora, organske i anorganske, Ruđer Bošković Institut, Zagreb,Hrvatska (1986)

Analitika teških metala u tekućinama, Ruđer Bošković Institut, Zagreb, Hrvatska (1980)

Analitika hrane, pića i plinova, Institut pomorske medicine,  Split, Hrvatska (1976- 1977)

PROFESIONALNA UDRUŽENJA

Član Savjeta za nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka 2007- 2014

Upravno vijeće, Nacionalna zaklada za civilno društvo (2008-2012)

Predsjednik ili član Upravnog vijeća, Kornati, Nacionalni Park (1998-1999)

Osnivač i član Plave zastave, Hrvatska (1998-1999)

Potpredsjednik, EUROCOAST Hrvatska (1991-2002)

Član, CIESM Marine Chemistry Committee (1978-2002)

Član, CIESM Physics Committee (1978-1986)

Član, Croatian Geodetic Society (1978-1986)

Član, Croatian Water Pollution Control Society (1978-1986)

Član, Team for Implementation of Contingency Plan for Accidental Marine Pollution in the Republic of Croatia (1978-1986)

Scroll to Top