Urednik Portala Branko Kundih na poziv Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore u Podgorici

Branko Kundih

U Podgorici 10. aprila, 2013. održan je sastanak urednika Portala Branka Kundih sa sekretarom Ministarstva Zoranom Tomić i savjetnicom Ministarstva Jelenom Knežević vezano za problematiku morskog dobra Republike Crne Gore.

Na zajedničkom sastanku uže Radne grupe za izradu Prijedloga novog zakona o morskom dobru, Branko Kundih je prezentirao neka rješenja i prijedloge u cilju izrade novog zakonskog teksta.

U okviru Radne grupe među ostalim pitanjima razmotrena je problematika granice morskog dobra, imovinskopravna pitanja morskog dobra, zaštita morskog dobra i korištenje morskog dobra.

Nesporno je da su mnoga otvorena pitanja morskog dobra Crne Gore slična i skoro identična sa otvorenim pitanjima pomorskog dobra Republike Hrvatske.

Posebno se to odnosi na postupak utvrđivanja granica morskog dobra koje su prema zajedničkoj ocjeni u velikom dijelu ekstenzivno utvrđene. Takvo stanje je posebno prisutno u općini Ulcinj te dovodi do ozbiljnih problema u sferi pravne sigurnosti.

Za razliku od hrvatskog zakonodavstva koje pravni režim pomorskog dobra definira kao opće dobro u općoj upotrebi, Zakon o morskom dobru Crne Gore (Sl.list 14/92) morsko dobro određuje kao javno dobro u državnom vlasništvu.

Morskim dobrom upravlja danas Javno poduzeće za upravljanje morskim dobrom osnovano u skladu sa Zakonom i posebnom odlukom Skupštine Republike Crne Gore 1992. godine.

U cilju efikasnijeg upravlja morskim dobrom postoji namjera Vlade Crne Gore da osnuje Agenciju koja bi preuzela prava i obveze današnjeg Javnog poduzeća uključujući i međunarodne obveze vezane za integralno upravljanje obalnim resursima.

Republika Crna Gora isto kao i Republika Hrvatska su potpisnice Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja te je Protokol postao sastavni dio nacionalnog zakonodavstva.

Upravo zato su i jedna i druga država dužne u svoje nacionalno zakonodavstvo uključiti načela i obveze koje su vezane uz Protokol.

Među ostalim obvezama potrebno je osigurati institucionalnu koordinaciju sa ciljem cjelovitog integralnog upravljanja obalnim područjem što zasigurno za nadležna resorna ministarstva predstavlja ozbiljan izazov.

Scroll to Top