Centralizacija luka regionalnog i lokalnog značaja – DA/NE

Autor: Anđelko Petrinić dipl.ing., Ravnatelj županijske lučke uprave Krk

Tema centralizacija luka regionalnog i lokalnog značaja otvoreno je pitanje već dugi niz godina. Prilikom donošenja sadašnjeg Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 2003. godine, bila je dvojba dali osnovati jednu Županijsku lučku upravu ili dati mogućnost osnivanja više lučkih uprava na području jedne županije.

Zakonodavac se je priklonio rješenju da se za područje svake županije može osnovati više lučkih uprava na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća u kojem slučaju su podnositelji zahtjeva i suosnivači.

Kako danas stvari stoje u najnovijoj radnoj verziji novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama od 17.12.2013.g. u čl. 166. predviđa se u jedinicama područje (regionalne) samouprave osnivanje jedne županijske lučke uprave.

Obzirom da sam četrnaest godina ravnatelj jedne od osam županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske županije, od toga, od siječnja 2000. godine do studenoga 2013. godine ravnatelj Županijske lučke uprave Cres, a od 01. prosinca ove godine ravnatelj Županijske lučke uprave Krk, pokušati ću obrazložiti prednost sadašnjeg načina upravljanja lukama na području Primorsko-goranske županije.

Lokalna samuprava prihvatila je sadašnji način upravljanja lukama na svome području, te uvidjela prednosti postojećeg modela. Sredstva koja se uprihodne na području jedne ŽLU vraćaju se natrag u iste luke, a korisnici vezova prihvatili su način upravljanja lukama. Npr. vlastitim sredstvima te potporama bilo nadležnog ministarstva bilo županije u Županijskoj lučkoj upravi Cres u proteklih 14 godina u kapitalne investicije uložilo se preko 50 miliona kuna (dogradnja trajektnog pristaništa Merag, dogradnja trajektnog pristaniša Porozina, rekonstrukcija te produžetak pristanišnog mula u luci Cres, rekonstrukcija te produžetak pristanišnog mula u luci Martinšćica).

Dugogodišnja suradnja s jedinicama lokalne samuprave na donošenju Prostornih planova, te Urbanističkih planova luka dala je rezultate, jer su Urbanistički planovi osnov pokretanja izrade projektne dokumentacije za dogradnju luka. Poznavanje prilika i stanja na terenu, izravan uvid u korištenje lučkog područja, poznavanje problematike u svakoj pojedinoj luci prednosti su dosadašnjeg modela upravljanja lukama.

Decentralizacija upravljanja i odlučivanja dala je nama ravnateljima mogućnost da možemo svojim radom na terenu uz suradnju sa lokalnom samoupravom, korisnicima vezova te svim ostalima čimbenicima osigurati sredstva koja će omogućiti ulaganja u kapitalne investicije na području lučke uprave kao i pripremu za nadolazeće projekte koji će dovesti do oživotvorenja zakonskih odredbi, kako onih vezanih uz upravljanje, korištenje i održavanje, tako i onih vezanih uz izgradnju i razvoj luka za koje je nadležna.

Biografija >>

Scroll to Top