Dani ovlaštenih inženjera građevinarstva Opatija 2012.

U organizaciji Hrvatske komore inženjera građevinarstva u hotelu Ambasador u Opatiji od 13-16 lipnja, 2012. održani su tradicionalni “Dani ovlaštenih inženjera građevinarstva”.

U okviru raznovrsnog i bogatog programa “Dana ovlaštenih inženjera građevinarstva” održan je 16.lipnja, 2012. specijalistički seminar “Građenje na pomorskom dobru”. Voditelj i organizator seminara bio je mr.sc. Zlatko Pletikapić te su se učesnici mogli upoznati s izlaganjima vezanim uz problematiku pomorskog dobra i građenja na pomorskom dobru.

Održana su sljedeća predavanja:

  • Mr.sc. Vlado Skorup – “Vlasničko-pravni aspekti pomorskog dobra”
  • Dr.sc. Axel Luttenberger – “Ekosustavni pristup zaštiti i očuvanju morskog okoliša”
  • Kap. Branko Kundih, dipl.iur. – “Pomorsko dobro i koncesije u praksi”
  • Josipa Blažević Perušić, dipl.ing.arh. – “Utjecaj planskih i inspekcijskih mjera u području prostornog uređenja i gradnje na održivo korištenje pomorskog dobra”
  • Dr.sc. Zvonimir Slakoper – “Plaćanje i osiguranje plaćanja kod ugovora o građenju”

U stručnom i argumentiranom pristupu analize slojevite i složene materije pomorskog dobra od strane kompetentnih predavača, nameće se zaključak da se samo integralnim pristupom upravljanja pomorskim dobrom Republika Hrvatska može izaći iz labirinta pravnog i stvarnog nereda uključujući i građenje na pomorskom dobru.

Sektorski pristup upravljanja i rješavanje problema na pomorskom dobru u okviru pojedinog ministarstva je poguban te nas vodi u slijepu ulicu u kojoj ne možemo prepoznati svu širinu i dubinu problema.

U tom smislu izlaganje i argumentacija predavača specijalističkog seminara predstavlja izuzetni doprinos iz teorije i prakse posebno vezan za vlasničkopravni režim pomorskog dobra, upravljanje, gospodarsko korištenje kao i zaštitu pomorskog dobra uključujući i prostorno planiranje.

U okviru teme “Pomorsko dobro i koncesije u praksi” urednik portala je u svojem izlaganju posebno naglasio činjenicu da neodgovarajući ustroj upravljanja i zaštite pomorskog dobra, kadrovska neekipiranost i nedostatak jasno definiranih strateških ciljeva i kontradiktornih zakonskih rješenja dovodi do situacije da se ključni problemi pomorskog dobra do danas nisu riješili.

Vlada Republike Hrvatske, resorna ministarstva, županije, općine i gradovi moraju imati jasnu zakonom propisanu nadležnost i odgovornost koja se odnosi kako na sustav održavanja i zaštite pomorskog dobra, tako i na sustav gospodarskog korištenja pomorskog dobra, uz jasne kontrolne mehanizme upravnog i inspekcijskog nadzora.

Urednik portala je razmatrajući koncesijsku praksu na pomorskom dobru istaknuo da isključivi koncesijski model gospodarskog korištenja pomorskog dobra putem javnog prikupljanja ponuda u kombinaciji sa zakonskom odredbom da se koncesija na pomorskom dobru može dati nakon što je utvrđena granica pomorskog dobra nije održiv.

Upravo zato portal pozdravlja prijedlog novog Nacrta Zakona o koncesijama na osnovu kojeg se koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra može iznimno dati neposredno na zahtjev.

Kada se radi o gospodarskom korištenju pomorskog dobra koje je neposredno funkcionalno gospodarski povezano sa sadržajima van granice pomorskog dobra predloženo načelo treba predstavljati pravilo.

Nadamo se da je to put koncesijskog modela kojega će slijediti zakonodavac prilikom izrade i prijedloga novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Scroll to Top