Delegacija JP za morsko dobro Crne Gore u Splitu

U suradnji s Centrom za prioritetne akcije Mediteranskog akcijskog plana iz Splita i Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Republike Crne Gore, u Splitu je tijekom mjeseca prosinca održan trodnevni sastanak.

Cilj sastanka u Splitu bilo je upoznavanje i međusobna razmjena iskustava vezano za integralno upravljanje obalnim područjima, određivanja pomorskog dobra i načinom upravljanja i održavanja plaža.

Republika Crna Gora ne poznaje institut “pomorskog dobra” u smislu općeg dobra koje nije sposobno biti objektom prava vlasništva i drugih stvarnih prava “res communes omnium”. U zakonodavstvu Crne Gore susrećemo se sa institutom “morskog dobra” koje je prirodno dobro u državnom vlasništvu. Tako Zakon o državnoj imovini Crne Gore razlikuje prirodna bogatstva među koja uključuje i kupališta i dobra u općoj upotrebi u koje među ostalim uključuje i luke.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom sa sjedištem u Budvi u skladu sa Zakonom o morskom dobru upravlja morskim dobrom, te prije svega vodi brigu u cilju:

  • zaštite, unapređenja i korištenja morskog dobra,
  • upravljanja morskim dobrom,
  • zaključivanje ugovora o korištenju morskog dobra,
  • izgradnji i održavanje infrastrukturnih objekata za potrebe morskog dobra.

Iako pomorsko dobro Republike Hrvatske i morsko dobro Crne Gore imaju nesporne zajedničke karakteristike, imovinskopravna priroda i model upravljanja najvrednijim gospodarskim resursom jedne i druge države se razlikuju. Međutim, jedna i druga država na obalnom dijelu pomorskog i morskog dobra imaju dijelom neriješene vlasničkopravne odnose koji na koncu opterećuju gospodarenje tim iznimno značajnim resursom obalnog prostora.

Vrijedna su pažnje nastojanja Republike Crne Gore koja ima 293 km obalne linije da upravlja i gospodari “morskim dobrom” putem Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom iz Budve na organizirani i sustavni način.
Na sastanku u Splitu o zakonskoj regulativi morskog dobra u Crnoj Gori kolege iz Hrvatske upoznao je pomoćnik direktora JP za upravljanje morskim dobrom mr Dragoljub Marković.

Scroll to Top