Menadžment konkurentnosti kamping turizma

Dr.sc. Josipa Cvelić Bonifačić – Sažetak doktorske disertacije

Doktorska disertacija imala je za cilj raspoloživim znanstvenim metodama istražiti kako menadžment konkurentnosti u uvjetima stalnih promjena može doprinijeti uspješnom razvoju kamping turizma.

Za potrebe doktorske disertacije provedeno je više istraživanja:

a) temeljem 1.000 anketa istražena su obilježja kamping potražnje u Hrvatskoj

b) provedeno je prvo istraživanje potražnje gostiju koji borave u mobilnim kućicama

c) provedeno je istraživanje kvalitativne i cjenovne konkurentnosti kamping turizma u Hrvatskoj

d) provedeno je istraživanje potrošnje kamping gostiju u Hrvatskoj

e) provedena je privi puta procjena ukupnih prihoda od kamping turizma u Hrvatskoj temeljem ukupne potrošnje

f) provedeno je istraživanje konkurentnosti hotela i kampova u Hrvatskoj na reprezentativnom uzorku te izvedeni pokazatelji konkurentnosti kroz pokazatelje produktivnosti, održivosti te financijske uspješnosti

g) istraživana je povezanost odabranih čimbenika konkurentnosti sa kvalitetom i financijskom uspješnošću kampova

Iz svih provedenih istraživanja u ovom radu, raspoloživim znanstvenim metodama dokazana je hipoteza: “Menadžment konkurentnosti doprinosi uspješnom razvoju kamping turizma u uvjetima stalnih promjena”.

Dokazano je da promijenjena obilježja kamping potražnje potiču novi pristup menadžmenta: marketinga, kvalitete, održivosti, sigurnosti i znanja u cilju povećanja konkurentnosti kamping turizma u destinaciji i potvrđena ključna uloga menadžmenta konkurentnosti u kreiranju kvalitetne i održive kamping usluge. Dokazan je utjecaj konkurentnosti kamping turizma na ukupnu konkurentnost destinacije. Dokazano je da su kampovi prema provedenom istraživanju konkurentniji od hotela i to prema pokazateljima produktivnosti, održivosti i financijske uspješnosti dok su prema pokazateljima tržišne uspješnosti hoteli konkurentniji. Dokazana je korelacija između kvalitete i financijske uspješnosti i dokazan ključni doprinos kvalitete i održivosti na konkurentnost kamping turizma. Dokazano je da se implementacijom menadžmenta promjena i strateških mjera povećava konkurentnost kamping turizma Hrvatske.

Ovo je prvi rad ove vrste u Hrvatskoj a u europskim znanstvenim bazama nije nađen niti jedan sličan rad pa se može tvrditi da je ovo prva doktorska disertacija na temu kamping turizma u Hrvatskoj a najvjerojatnije i u Europi.

Scroll to Top