Donesen novi Zakon o koncesijama

Foto: Suradnik13, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zakon je donesen na 6. sjednici Sabora Republike Hrvatske 7. prosinca, 2012. Među ostalim novostima uvodi se mogućnost davanja koncesija na zahtjev i mogućnost dodjele podkoncesije.

Portal pozdravlja Uvođenje koncesije na zahtjev i podkoncesije kao nužno i korisno rješenje koje će zasigurno biti ugrađeno u novi zakonski tekst o pomorskom dobru i morskim lukama.

U obrazloženju Zakona u odnosu na studiju opravdanosti među ostalim je navedeno:

U članku 13. stavku 3. uvođenjem koncesije na zahtjev i podkoncesije koja je definirana ovim zakonom i dodacima u odnosu na prvo čitanje, nužno je bilo jasno definirati da se u samoj studiji opravdanosti mora predvidjeti i mogućnost postojanja potrebe za ovom vrstom dodjele koncesije, te podkoncesije za gospodarsko korištenje općeg i drugog dobra koja je isključivo vezana uz pomorsko dobro.

Na taj način davatelj koncesije s dužnom pažnjom mora voditi brigu o mogućnostima nastanka ovih slučajeva što se predviđa i studijom opravdanosti, a slijedom toga i u okviru dokumentacije za nadmetanje. Time se u svojoj naravi povećava transparentnost postupanja davatelja, odnosno jasnoća postupanja zainteresiranih gospodarskih subjekata prilikom postupka davanja koncesije – nadmetanja.

Cjeloviti zakonski tekst možete preuzeti OVDJE

Scroll to Top