Ekologija mora

Zaključci sa IV. znanstveno-stručnog skupa “Prilagodbe na klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora”

KRK, 6. – 8. 10. 2023. Znanstveno-stručni skup na temu „Prilagodbe na klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora“, održan na otoku Krku od 6. do 8. 10. 2023., okupio je brojne stručnjake, znanstvenike i profesore usmjerene na istraživanje i obrazovanje javnosti o klimatskim promjenama te neizravnim i izravnim učincima i posljedicama ovog globalnog […]

Zaključci sa IV. znanstveno-stručnog skupa “Prilagodbe na klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora” Više »

Suša kao ekološki ekstrem na pomorskom dobru i mogućnost djelovanja

Autor: mr. sc. Dario Mamilović, dipl. ing. kem. teh.
Zapostavljanjem i odbacivanjem „vrućih“ tema u zaštiti okoliša dovelo nas je, preko noći, do ekstremnih posljedica kao što su poplave s jedne strane i dugotrajne suše i opasnost od nestašice pitke vode, s druge strane. Smatra se da je ¾ svih ekoloških incidenta i katastrofa u svijetu uzrokovano manjkom ili viškom vode.

Suša kao ekološki ekstrem na pomorskom dobru i mogućnost djelovanja Više »

Neka otvorena pitanja otpadnih voda na pomorskom dobru

Autor: mr. sc. Dario Mamilović, dipl. ing. kem. teh.
Turistički kampovi, marine i hoteli na jadranskoj obali u pravilu se nalaze na pomorskom dobru ili neposredno uz granicu pomorskog dobra na morskoj obali. Ako su pozicionirani na samom pomorskom dobru njihovo gospodarsko korištenje uređeno je isključivo ugovorom o koncesiji.
Vrlo često se sama pozicija tih objekata na morskoj obali nalazi u okruženju koje je udaljeno od gradova i mjesta u kojima je proveden sustav prikupljanja, predoobrade ili obrade otpadnih voda, te na kraju i ispust preko podmorskog ispusta u more.

Neka otvorena pitanja otpadnih voda na pomorskom dobru Više »

Ugroženo najvrjednije nacionalno bogatstvo

Autor: Milvana Arko-Pijevac, dipl. inž. biologije
Definicija održivog razvoja podrazumijeva dva na prvi pogled kontradiktorna cilja, gospodarski razvoj i očuvanja prirode i okoliša kao temelja očuvanja zdravlja čovjeka. Svaka gospodarska djelatnost čovjeka na neki način čini štetu prirodi i okolišu, od mehaničkog utjecaja odnosno pripreme terena za izgradnju do emisije raznih štetnih tvari otpadnim komunalnim ili industrijskim vodama pa do ispuštanja štetnih tvari u atmosferu.

Ugroženo najvrjednije nacionalno bogatstvo Više »

Pročišćavanje i ispust otpadnih voda na pomorskom dobru

Autor: mr. sc. Dario Mamilović, dipl. ing. kem. teh.
Budućnost pomorskog dobra i njegovo održivo gospodarsko korištenje prvenstveno je vezano uz  emisije ( izravno ili neizravno ispuštanje tvari i topline u vodu…), onečišćenje voda za kupanje ( mikrobiološko i drugo onečišćenje …), eutrofikacija (obogaćivanje vode spojevima dušika i fosfora …) monitoring (promatranje pokazatelja kakvoće i količina voda …) itd. Naravno sve to treba pratiti transparentni pravni okvir upravljanja i gospodarenja pomorskim dobrom. U suprotnom naš prvorazredni gospodarski resurs jednostavno će gubiti sve atribute na kojima se mogu graditi i razvijati mnogobrojne aktivnosti uz more i na moru.

Pročišćavanje i ispust otpadnih voda na pomorskom dobru Više »

Ekologija marina – Obrada otpadnih voda

Autor: mr. sc. Dario Mamilović, dipl. ing. kem. teh.
Intenzivni razvoj turizma, posebno nautičkog, pored sveukupno dobrih financijskih rezultata, donosi i neke značajne ekološke opasnosti koje je i poželjno i potrebno umanjiti.
Naime sadržaj protuobraštajnih (antifouling premaza) koje je potrebno povremeno skidati i obnavljati novim svježim premazom sadrži toksične organske spojeve raznih teških metala.

Ekologija marina – Obrada otpadnih voda Više »

Scroll to Top