Razgovor s Nadom Turinom-Đurić, dipl.pol.

Pitanje: Kao saborska zastupnica i predsjednica saborskog Odbora za pomorstvo, promet i veze te istovremeno dugogodišnja zamjenica župana Primorsko-goranske županije da li smatrate da postoji u Saboru Republike Hrvatske svijest i spoznaja  o važnosti i izuzetnom investicijskom potencijalu  pomorskog dobra za nacionalnu ekonomiju?

Odgovor: Svakako da postoji, to je tema o kojoj su se vodile i još se vode rasprave kako na stručnoj tako i na političkoj sceni. I u svom dosadašnjem radu ja sam se susretala s problematikom pomorskog dobra, te sam itekako svjesna svih problema i dubioza, ali svakako i potencijala pomorskog dobra u smislu njegove gospodarske valorizacije.

Pitanje: Za vrijeme HDZ-ove vlasti resorno Ministarstvo je  predlagalo više od dvadeset što službenih što neslužbenih nacrta Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te ni nakon četiri godine lutanja niti jedan zakonski prijedlog nije stigao do saborskog Odbora za pomorstvo promet i veze. Što smatrate razlogom zašto Zakon do danas još nije donesen?

Odgovor: Smatram da je upravo kompleksnost materije pomorskog dobra, ali i njegov značaj i potencijal razlog dugotrajnosti postupka donošenja zakona.

Pitanje: Molim vas da navedete neke ključne probleme i prioritete koje po vašem mišljenju treba razriješiti budući Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama?

Odgovor: Svakako bi tu izdvojila slijedeće, nesređenost katastra i zemljišnih knjiga pa time i poteškoće i dugotrajnost utvrđenja pomorskog dobra, nadalje su to postojeći upisi vlasništva, a svakako je zanimljivo i pitanje posljedica pretvorbe nad trgovačkim društvima koja posluju na pomorskom dobru, i pitanje decentralizacije upravljanja pomorskim dobrom je interesantna tema koju bi zakon trebao razriješiti.

Pitanje: Od donošenja Pomorskog zakonika 1994. pa sve do danas  prigovor teorije i prakse je da propisi o pomorskom dobru ne osiguravaju pravnu sigurnost  ulaganja kako postojećih korisnika pomorskog dobra tako i novih investitora. Kako pokrenuti investicije na pomorskom dobru?

Odgovor: Samo jasnim i nedvojbenim zakonskim odredbama može se privući ili bolje rečeno pokrenuti proces investicija na pomorskom dobru.

Pitanje: Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Kako pomiriti interese Republike Hrvatske koja izvorno upravlja pomorskim dobrom sa posebnim interesima jedinica lokalne samouprave?

Odgovor: Smatram da tu ne bi trebalo pomirivati interese središnje i lokalne vlasti jer su interesi zajednički a to je s jedne strane očuvanje pomorskog dobra u izvornom obliku, a s druge strane njegova optimalna ili bolje rečeno održiva gospodarska valorizacija.

Pitanje: Da li smatrate da Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama kao izuzetno važnu i složenu pravnu materiju treba donijeti u redovnom ili hitnom postupku?

Odgovor: Rasprava pred Saborom to će pokazati, ali to je iznimno značajan zakon i od interesa za cijelu RH, te smatram da će biti bolji ukoliko se raspravlja u dva čitanja.

Pitanje: Na koncu, resorno Ministarstvo pomorstva uskoro kreće sa novim stručnim povjerenstvom u izradu  prijedloga Zakona o pomorskom dobru koji će nakon cjelovite procedure biti razmatran na Odboru za pomorstvo promet i veze kojem Vi predsjedate. Da li je moguće donijeti, po Vašem mišljenju, Zakon još ove godine?

Odgovor: Svakako će se to planirati.

Zahvaljujemo na Vašim odgovorima u ime posjetioca suradnika i urednika portala www.05demo.com.

Scroll to Top