HAZU Konferencija “Novi pravni režim za marine” – 22. – 23. 11. 2018.

Nautički turizam u Republici Hrvatskoj intenzivno se razvija u posljednjih tridesetak godina. Bilježi se stalan rast prometa i prihoda od nautičkog turizma, a izgrađuju se i novi kapaciteti. S obzirom na stratešku orijentaciju prema daljnjem razvoju nautičkog turizma kao važne grane nacionalnog gospodarstva, Hrvatskoj je u interesu da osigura jasne i konkurentne standarde kvalitete poslovanja luka nautičkog turizma što zahtijeva i odgovarajuću pravnu nadgradnju.

Konferencijom Novi pravni režim za marine, koja će se održati 22. – 23. 11. 2018. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, obilježava se završetak znanstvenoistraživačkog projekta Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine: unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša (DELICROMAR), koji financira Hrvatska zaklada za znanost u razdoblju 1.3.2016. – 28.2.2019. pod brojem UIP-2013-11-3061.

Voditeljica ovog opsežnog projekta bila je doc.dr.sc. Adriana Vincenca Padovan.

Ovaj se znanstveni projekt usmjerava na istraživanje i ispitivanje pravnog okvira koji se odnosi na osnivanje, upravljanje i djelatnost luka nautičkog turizma u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na građanskopravnu odgovornost marina, pravni status, osigurateljne aranžmane, standarde sigurnosti i sigurnosne zaštite te zaštite morskog okoliša.

Istraživanje obuhvaća komparativnu analizu prava i sudske prakse u Hrvatskoj i drugim pomorskim zemljama, kao i usporednu analizu uobičajenih uvjeta poslovanja marina u Europi. Predlažu se rješenja za unapređenje pravnog okvira za marine te standardizirani modeli ugovora o vezu i općih uvjeta osiguranja odgovornosti marina. Želi se pridonijeti konsolidaciji relevantnog zakonodavstva i razjašnjenju dvojbenih pravnih pitanja te ujednačavanju domaće sudske prakse i povećanju pravne sigurnosti. Nastoji se utjecati na napredak i daljnji održivi razvoj nautičkog turizma u Hrvatskoj uz uvjet održanja standarda zaštite morskog okoliša, sigurnosti na moru i sigurnosne zaštite. Osobit značaj pridaje se razvijanju suradnje između znanosti, gospodarstva te javnog sektora.

Konferenciju organiziraju Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava i Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u suradnji s Ministarstvom mora prometa i infrastrukture kao suorganizatorom.

Govornici na konferenciji suradnici su na projektu te stručnjaci iz područja znanosti, državne uprave i poslovne prakse iz Hrvatske, Italije, Španjolske, Slovenije, Crne Gore i Malte koji se bave specifičnim aspektima pravnih tema vezanih uz marine i nautički turizam.

Program u trajanju od dva dana odvijat će se od 9 do 16,30h, sa stankom za ručak. Sva predavanja održat će se u plenarnom zasjedanju. Predviđeno je i dovoljno vremena za pitanja i raspravu. Nakon konferencije objavit će se zbornik radova u obliku uredničke knjige u nakladničkom nizu Modernizacija prava, urednik nakladničkog niza: akademik Jakša Barbić, u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Službeni jezici konferencije su engleski i hrvatski uz simultani prijevod.

Sudjelovanje na konferenciji ne naplaćuje se.

Očekuje se stotinjak sudionika, predstavnika nautičkih, sportskih i javnih luka, čarter agencija, nadležnih javnih tijela, pravosuđa, osigurateljnog tržišta, specijaliziranih odvjetnika i znanstvenika.

Na konferenciji će biti prezentirani sveukupni rezultati projekta, uključujući, između ostalog, prijedloge modela standardiziranih uvjeta ugovora o vezu i ugovora o osiguranju odgovornosti marina kao i prijedloge izmjena i dopuna Pomorskog zakonika i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Ugledni predavači iz inozemstva svojim će izlaganjima doprinijeti komparativnopravnoj perspektivi projekta.

Sve potrebne informacije o konferenciji objavljuju se na internetskim stranicama projekta www.delicromar.hazu.hr.

Prijave na konferenciju primaju se elektroničkom poštom na jz@hazu.hr, najkasnije do 31. listopada 2018. Preporuka je da se zbog ograničenog broja mjesta u dvorani prijave šalju čim prije.

Scroll to Top