HAZU otvorio vrata lukama nautičkog turizma

Foto: Donatus (Darko Tepert), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Autor: Kap. Branko Kundih dipl.iur.

U prostorijama Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 8. veljače, 2018. održan je Okrugli stol u organizaciji Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava u suradnji s Jadranskim zavodom HAZU na temu “Pravni okvir za luke nautičkog turizma”.

Okrugli stol je otvorio i pozdravio sve prisutne predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Zvonko Kusić.

Moderator Okruglog stola akademik Jakša Barbić je posebno naglasio iznimnu važnost problematike luka nautičkog turizma te je istaknuo da je HAZU otvoren za sva promišljanja utemeljena na znanosti i struci te je prepustio riječ uvodničarima.

Predstavnica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture načelnica Sektora upravljanja pomorskim dobrom dr.sc. Nina Perko u svom izlaganju objasnila je sudionicima postojeći postupak dobivanja koncesije za marine, dok je dr.sc. Ranka Petrinović, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu težište svoje prezentacije fokusirala na javne ovlasti koncesionara luke nautičkog turizma. Posebnu pažnju je izazvalo izlaganje dr.sc. Gordana Stanković i dr.sc. Ive Tuhtan Grgić vezano uz posljedice uračunavanja vrijednosti ulaganja u objekte na pomorskom dobru u određenju iznosa temeljnog kapitala društva u postupku pretvorbe društvenog poduzeća u društvo kapitala. Ovo pitanje nije razriješeno od donošenja Pomorskog zakonika, Zakona o morskim lukama i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te su promišljanje Stankovića i Tuhtan veliki doprinos za teoriju i praksu kao i putokaz budućim zakonskim rješenjima. Prilog na portalu u fokusu struke “Stečena prava na pomorskom dobru” možete pročitati na našem portalu.

Posebni doprinos ovom Okruglom stolu dale su znanstvenice dr.sc. Vesna Skorupan Wolff i doc.dr.sc. Adriana Vincenca Padovan svojim izlaganjima “Ugovor o vezu” i “Zakonska rješenja de lege ferenda za napuštena plovila u marinama”. Na stranicama portala možete pročitati sažetak izlaganja dr.sc. Vesne Skorupan Wolff i sažetak izlaganja doc.dr.sc. Adriane Vincenca Padovan.

U Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti radi se na znanstvenom projektu DELICROMAR koji uključuje istraživanje vezano uz pitanja konkurentnosti, sigurnosne zaštite, osiguranja, zaštite morskog okoliša uključuje kao i otvorena pitanja suvremenog pravnog režima za hrvatske marine koji se provodi pod vodstvom doc.dr.sc. Adriane Vincence Padovan.

U raspravi među ostalima je sudjelovao i urednik portala Branko Kundih s temom “Razvrstaj i davanje koncesija u lukama nautičkog turizma – de lege ferenda” čiji prilog također možete pročitati na stranicama portala.

Scroll to Top