Izazovi pomorskog dobra u poslovanju marina i charter kompanija

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore u okviru Biograd Boat Show-a 2016. pročelnik Upravnog odjela za more i turizam Zadarske županije Krešimir Laštro i vlasnik portala pomorsko dobro Branko Kundih održali su izlaganje o nekim aktualnim pitanjima pomorskog dobra u poslovanju marina i charter kompanija.

Svoje izlaganje Laštro je posebno fokusirao na pitanja vezana uz obavljanje sporednih djelatnosti u marinama, plutajućim objektima – pontonima, prostornim planovima i granicama pomorskog dobra.

Laštro je među ostalim upozorio na čl. 26. Zakona o izmjenama i dopunama ZPDML (N.N. 56/16) na osnovu kojeg ovlaštenik koncesije koji je dobio koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost tijela koje provodi prethodni postupak za davanje koncesije u cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra. U obrazloženju Prijedloga ZPDML navedeno je da se s pravom na obavljanje sporednih djelatnosti ne raspolaže pomorskim dobrom danim u koncesiju i time se ne utječe na obavljanje glavne djelatnosti za koju je koncesija dana, već se samo upotpunjuje ponuda na koncesioniranom području. Upravo zato prema ocjeni Ministarstva nema zapreke da o davanju suglasnosti odlučuje upravni odjel nadležan za poslove pomorstva u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

Kundih je svoje izlaganje fokusirao na problematiku produženja koncesija i privezišta, a njegovu cjelovitu prezentaciju možete preuzeti OVDJE. Naglasio je nužnost da se što prije donose novi Zakon o koncesijama i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, u cilju osiguranja pravne sigurnosti kako postojećih tako i budućih ulaganja na pomorskom dobru i u marinama.

Kundih se založio da se putem produženja koncesije ostavi mogućnost da se valoriziraju nužna i korisna zakonita ulaganja na pomorskom dobru, koja se nisu mogla predvidjeti u trenutku dodjele koncesije, a bila su izvršena po nalogu ili uz suglasnost javne vlasti ili davatelja koncesije. Takva ulaganja prvenstveno mogu biti posljedica više sile, sigurnosti poslovanja, kao i prilagodbe promijenjenim tržišnim uvjetima.

S obzirom na funkciju i način upravljanja Kundih se zalaže za preciznu definiciju pojma privezišta, te predlaže razvrstaj na:

  • komunalna privezišta
  • turistička privezišta
  • industrijska, brodogradilišna i servisna privezišta
  • privezišta za posebne namjene

Cjelovito priopćenje za medije HGK možete preuzeti OVDJE.

Scroll to Top