Izmijenjena Uredba o koncesijskim odobrenjima

Foto: Suradnik13, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 122. sjednici održanoj 31.10.2013. donijela je Uredbu o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture među ostalim smatra da je svrha ovih izmjena osim usklađivanja s pravnom stečevinom EU i doprinos razvoju gospodarstva i olakšavanja administrativnih prepreka kojima se ukidaju dosadašnji parafiskalni nameti za plovidbu.

Predmetna izmjena Uredbe odnosi se na brisanje odredbi o ishođenju koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti sa sredstvima kojima je područje rada isključivo unutarnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske.

Sadržaj Uredbe možete preuzeti na službenim stranicama Vlade Republike Hrvatske.

Portal pozdravlja ove izmjene te smatra da nema gospodarskog niti političkog opravdanja da se opća uporaba pomorskog dobra dodatno naplaćuje putem koncesijskih odobrenja.

Portal u tom smisli upozorava da postoji tendencija da se u određenim slučajevima prirodna sidrišta naplaćuju, a da istovremeno ne postoji odgovarajuće uporište u koncesiji niti se pruža bilo kakva dodatna usluga.

Takva praksa kompromitira nautički turizam te ju smatramo neprihvatljivom.

Scroll to Top