Bilo bi dobro da je cijela parcela pomorsko dobro

Mnogobrojni portali i dnevni listovi prenijeli su 3. veljače 2011. izjavu gradonačelnika Splita Željka Keruma vezanu za kupoprodaju dijela zemljišta Park-šume Marjan.

Bilo bi dobro da je cijela parcela pomorsko dobro pa da se sve plati – komentirao je dopis Županijskog državnog odvjetništva gradonačelnik Željko Kerum za Radio Split. Kerum je zaključio kako je dopis DORH-a “onakav kakav treba biti – super”.

Prema informacijama kojima raspolažemo Županijsko državno odvjetništvo je 3. veljače 2011. dopisom obavijestilo vijećnike Splitsko-dalmatinske županije kako je dio zemljišta unutar Park-šume Marjana pomorsko dobro te kao takvo nije moglo biti u prometu pa je stoga ugovor o njegovoj kupoprodaji ništetan.

Prema komentaru gradonačelnika Željka Keruma vjerojatno kad se nešto oduzme, treba se to platiti, pa gospodin gradonačelnik zaključuje kako bi bilo dobro da je cijela parcela pomorsko dobro pa da se sve plati.

Gospodin gradonačelnik je prvi čovjek grada Splita i trebalo bi pretpostaviti da štiti opći i javni interes pomorskog dobra. Grad Split među ostalima upravlja, vodi brigu o zaštiti i na koncu odgovara u skladu s Zakonom za pomorsko dobro kao opće dobro Republike Hrvatske. U tom smislu Grad Split sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama redovno upravlja pomorskim dobrom sukladno godišnjem planu.

Vjerojatno je gospodinu gradonačelniku promakla odredba Zakona da se na pomorskom dobru ne može stjecati pravo vlasništva ni druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi kao i odredba Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima članak 3. na osnovu koje:

“Nisu sposobni biti objektom prava vlasništva i drugih stvarnih prava oni dijelovi prirode koji po svojim osobinama ne mogu biti u vlasti niti jedne fizičke ili pravne osobe pojedinačno, nego su na uporabi svih, kao što su to atmosferski zrak, voda u rijekama, jezerima i moru, te morska obala (opća dobra)”. Upravo je pomorsko dobro opće dobro te na tom dijelu morske obale nije moguće steći pravo vlasništva.

Mislimo da gradonačelnik nije razumio domašaj svoje poruke, jer zasigurno ne može biti dobro za Republiku Hrvatsku i Grad Split da i najmanji dio pomorskog dobra bude u pravnom prometu. Nije sporno da postoje zakonito stečena prava na pomorskom dobru pa čak i povijesni upisi prava vlasništva na pomorskom dobru u zemljišnim knjigama. Portal se zalaže za razriješavanje imovinskopravnih odnosa na pomorskom dobru, no apsolutno odbija mogućnost da pomorsko dobro bude u pravnom prometu jer je na koncu temeljno načelo pomorskog dobra res extra commercium”.

Scroll to Top