Koordinacija i kontrola nad pomorskim dobrom

Na poziv Udruge kapetana i časnika sjevernog Jadrana “Kraljica mora” urednik portala Pomorsko dobro, Branko Kundih održao je 10. veljače 2010. na Pomorskom fakultetu u Rijeci predavanje “Pomorsko dobro i lokalna samouprava”.

U svojem izlaganju Kundih je upozorio da Nacrt konačnog prijedloga Zakona sadrži odredbu da Vlada Republike Hrvatske donosi Strategiju upravljanja i zaštite pomorskog dobra za desetogodišnje razdoblje. Takvo zakonsko rješenje je prema njegovom mišljenju neprihvatljivo obzirom da Strategija predstavlja prethodno stručno i političko pitanje na čijim načelima i smjernicama se gradi zakonski tekst. Samu Strategiju treba donijeti Hrvatski Sabor. Upravo zato je izgubljeno oko tri godine u postupku predlaganja zakonskih rješenja na pomorskom dobru te Nacrt Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama još nije usuglašen i poslan u saborsku proceduru.

Kundih se posebno založio za decentralizaciju upravljanja pomorskim dobrom posebno lučkog sustava lokalnih i županijskih luka. U tom smislu je predložio nužnost prijenosa odgovarajućih ovlaštenja sa Republike Hrvatske na regije, te istovremeno prijenos odgovarajućih ingerencija upravljanja pomorskim dobrom sa županija na općine i gradove. Istaknuto je da stotine malih luka i lučica je povijesno i urbano vezano uz tkivo gradske jezgre na morskoj obali, te je potpuno neprimjereno da tim prostorom od posebnog interesa za općine ili gradove ne upravlja lokalna samouprava.

U cilju interesa Republike Hrvatske na pomorskom dobru Kundih je na kraju izlaganja predložio slijedeća rješenja:

 1. Definirati ciljeve i donijeti Strategiju upravljanja i zaštite pomorskog dobra Republike Hrvatske
 2. Uspostaviti tijelo koordinacije i kontrole nad cijelim pomorskim dobrom Republike Hrvatske
 3. Na osnovu donesenog novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama:
  • nužno uspostaviti organizirani upravni i inspekcijski nadzor na pomorskom dobru,
  • razriješiti imovinskopravne odnose na pomorskom dobru posebno zakonito stečena prava i pretvorbu,
  • uspostaviti transparentni i vrijednosni koncesijski sustav na pomorskom dobru,
  • provesti decentralizaciju upravljanja pomorskim dobrom
Scroll to Top