Kamping udruženje Hrvatske

U organizaciji Kamping udruženja Hrvatske održan je 24.09.2010. u Poreču, u Hotelu Parentium, sastanak na temu pomorsko dobro u svjetlu novo donesenog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije. Na sastanku su bili prisutni predstavnici Plave Lagune Poreč, Maistra Rovinj, Istraturist Umag, Hotela Punat, Rivijere Poreč, Lagune Novigrad i Kampa Zaton.

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama u završnoj je fazi pripreme, međutim, tekst Zakona još nije stavljen u zakonsku proceduru. Kamping udruženje Hrvatske je ovim sastankom potaknulo stručnu raspravu posebno u odnosu na turističko zemljište koje koriste kampovi i hoteli i pomorsko dobro (plaže, turistička privezišta, sunčališta, itd.). Prije svega se postavlja pitanje prava na podnošenje zahtijeva za dobivanje koncesije kada hotel ili kamping koristi pomorsko dobro u okviru svoje redovne djelatnosti, a neposredno je i funkcionalno povezan sa pomorskim dobrom. Jedna od tema rasprave bila je pretvorba i zakonito ulaganje na pomorskom dobru, kao i preuzimanja rješenja Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u budući Zakon o pomorskom dobru. Zaključci i prijedlozi sa sastanka u Poreču bit će naknadno objavljeni na portalu.

Scroll to Top