More magazin – Pomorsko dobro

U najnovijem izdanju MORE MAGAZIN koje je izašlo iz štampe 1. svibnja 2011. god objavljen je opširan razgovor s urednikom portala www.pomorskodobro.com vezan za slojevitu problematiku pomorskog dobra i morskih luka posebno u kontekstu donošenja novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Prijedlog Zakona izaziva posebnu nepodijeljenu pažnju svih onih koji žive s morem i od mora. Iznosimo kratak sadržaj tema koje su vezane uz razgovor s Brankom Kundih.

U intervju za MORE MAGAZIN daje se ocjena stanja usko povezana s donošenjem budućeg Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, te se daje obrazloženje zašto je urednik Portala protiv donošenja Zakona po hitnom postupku.

Izneseni su prijedlozi i rješenja u cilju zaštite nacionalnih interesa na općem pomorskom dobru koje obuhvaća više od jedne trećine državnog teritorija.

U razgovoru je obrazložena cjelovita geneza problema kao i pravni režim pomorskog dobra te je apostrofirana praksa mediteranskih država. Objašnjeni su uzroci pravnog nereda na pomorskom dobru nakon donošenja Pomorskog Zakonika iz 1994., kao i pitanje pretvorbe, te nužnost razrješavanja imovinsko pravnih odnosa.

Čitaoci MORE MAGAZINA mogu se upoznati s osnovnim propustima i problemima pomorskog dobra kao i s pozitivnim aktivnostima koje su do sada poduzete na pomorskom dobru Republike Hrvatske. U tekstu intervjua je dan poseban naglasak na pitanja koja brinu nautičare a to je pravni režim morskih luka, pitanje donošenja koncesija za sidrišta, te pitanje servisa.

Izneseni su problemi gospodarskog korištenja pomorskog dobra kao i razlozi zašto su predložena zakonska rješenja neprihvatljiva posebno za turistički gospodarski sektor na morskoj obali. Daju se odgovori i prijedlozi vezani za trajanje i produženje koncesija kao i zaštitu ulaganja postojećih koncesionara, te su naznačena ključna pitanja vitalna za jedinice lokalne samouprave.

Scroll to Top