Na Krku održana sjednica 1. Skupštine Zajednice županijskih lučkih uprava

Krk

U petak, 8. travnja 2016. godine u hotelu “Malin” Općina Malinska – Dubašnica, održana je sjednica 1. Skupštine Zajednica županijskih lučkih uprava.

Domaćin i organizator tog izuzetno značajnog skupa za lučki sustav luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja u Republici Hrvatskoj bila je Županijska lučka uprava Krk.

Skup su pozdravili u ime ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Jadranka Fržop, pomoćnica ministra, u ime župana Primorsko-goranske županije Nada Milošević, pročelnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze, u ime Općine Malinska-Dubašnica Robert Anton Kraljić, načelnik Općine, te u ime domaćina Anđelko Petrinić, ravnatelj Županijske lučke uprave Krk.

Poseban pozdrav skupu uputili su prisutni Branko Kundih, u ime portala www.05demo.com, Alen Jugović, u ime Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a te putem podrške Zajednici Ivan Aga Franičević iz Agencije za obalni linijski pomorski promet.

Nakon pozdravnih riječi gostiju predsjednik Zajednice županijskih lučkih uprava Loris Rak ukratko je prezentirao razloge nastanka Zajednice te strukturu i način rada, nakon čega je centralno mjesto rasprave prepušteno izlaganju o ciljevima i očekivanjima Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja kojeg je nositelj Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

Zapaženo izlaganje po ovoj točki dnevnog reda iznijela je pomoćnica ministra Jadranka Fržop koja je posebno naglasila da su do sada županijske lučke uprave svojim radom opravdale svoje postojanje.

U uvodnom djelu izlaganja Fržop je podsjetila da je 2014. godine donesena Strategija integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do 2020. kojom je definirana potreba daljnjeg razvoja luka županijskog i lokalnog sadržaja. Uočena je nemogućnost financiranja lučke infrastrukture bez jasnog opredjeljenja smjera razvoja luka te je zaključeno da je potrebno izraditi Nacionalni plan razvoja luka županijskog i lokalnog značaja. U sklopu Operativnog programa “Promet” osigurana su sredstva za izradu Nacionalnog plana, započete su aktivnosti implementacije, a očekivani završetak projekta je 3 kvartal 2016. godine. Naglašeno je da na prostoru 7 županija na Jadranu trenutno djeluje 22 županijske lučke uprave te je opći cilj projekta stvaranje učinkovitog modela upravljanja i razvoja pomorsko-putničkog prometnog sustava uz podizanje razine učinkovitosti povezivanja obalnog i otočnog područja te kvalitete lučkih usluga.

Zaključno, ovim projektom definira se daljnji smjer razvoja županijskih i lokalnih luka te se dugoročno stvara okvir kojim županijske lučke uprave odgovaraju potrebama tržišta.

Istovremeno Republika Hrvatska ovim projektom osigurava prvenstveno sigurnost, ekološku zaštitu i energetsku učinkovitost luka i sl., dok lokalna samouprava osigurava interese posebno vezane uz komunalne i ribarske vezove.

Na koncu u raspravi u kojoj su aktivno sudjelovali mnogi sudionici Skupštine posebno je apostrofirana nužnost jasnog i preciznog definiranja pojmova vezanih uz lučki sektor a koje treba ugraditi u budući novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Uočeni su nedostaci u definiranju kriterija vezanih uz razvrstavanje luka, te je prema mišljenju učesnika Skupštine neke korisne izmjene i dopune moguće već sada donijeti u provedbenim propisima o upravljanju i gospodarenju morskim lukama.

Na sjednici Skupštine primljeni su i članovi koji nisu mogli prisustvovati osnivačkoj skupštini, pa sada Zajednica broji ukupno 19 članova – županijskih lučki uprava.

Skupština je prihvatila i Plan rada za 2016. godinu odlučivši da će se rad usmjeriti prvenstveno u ostvarivanju zajedničkih strukovnih politika vezanih uz rad i poslovanje članova te raditi na analizama postojećeg pravnog okvira njihova djelovanja. Skupština je Upravnom odboru povjerila osnivanje četiriju radnih skupina koje bi trebale analizirati svako od bitnih područja upravljanja lučkim sustavom županijskih i lokalnih luka.

Skupština je zaključena u pozitivnom ozračju utiska o budućem iznimno kvalitetnom i partnerskom odnosu s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture te spremnosti Ministarstva da uključi Zajednicu u svoje aktivnosti savjetovanja sa stručnom javnošću pri budućem donošenju pravnih propisa koje reguliraju rad i poslovanje njenih članova.

Krk

Krk

Scroll to Top