Nacrt konačnog prijedloga ZPDML

Nacrt prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s nacrtom konačnog prijedloga zakona od 15. lipnja 2010. objavljen je na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama je od izuzetnog gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku te zato smatramo da novi ZPDML treba biti donesen u redovnom zakonskom postupku, a ne po hitnom postupku kako se predlaže u tekstu konačnog prijedloga.

Scroll to Top