Nepotrebno uznemiravanje hrvatske javnosti

Morske luke su po samom zakonu pomorsko dobro – opće dobro koje ne može biti objekt stjecanja prava vlasništva, te zato privatizacija morskih luka nije moguća.

Kako prenosi među ostalim tjednik Globus od 10. listopada 2013. “U roku od dva mjeseca u privatizaciju idu sve četiri pomorske luke (Rijeka, Ploče, Zadar, Šibenik)”…

Resorno Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture takav napis Globusa energično je demantiralo s jasnim priopćenjem:

Nema prodaje zračnih i morskih luka

“Ministarstvo posebno ističe da morske luke (ukupno ih je šest), riječne luke (ukupno ih je četiri), te zračne luke (ukupno ih je sedam) ne pripremaju se za prodaju. Morske luke se ne prodaju i nikada se neće prodavati. Na lučkom pomorskom dobru lučke uprave pojedinih morskih luka tek putem koncesija daju na upravljanje određene poslove. To se događa danas, događalo se jučer, a događati će se i ubuduće, jer je to način poslovanja, a nema nikakve veze s prodajom!”.

Apsolutno ispravno, no za javnost ostaje otvoreno pitanje zašto je odaslana takva zbunjujuća i uznemirujuća poruka. Ona nije jasna te samo otvara prostor nepotrebnim spekulacijama.

Očigledno, prema mišljenju Portala, došlo je do raskoraka i krive interpretacije privatizacije morskih luka i privatizacije pravnih osoba (koncesionara) koji gospodarski koriste luke na osnovu koncesije.

Zabunu stvara činjenica da pojedini koncesionari kao trgovačka društva nose istovremeno ime same morske luke, a njihova eventualna privatizacije i rasprava o privatizaciji povezuje se s privatizacijom same morske luke.

Posebno ističemo da morske luke ne mogu biti privatizirane, jer se radi o općem dobru koje ne može biti predmet vlasništva ni drugih stvarnih prava niti u pravnom prometu.

Nitko do sada po službenim i neslužbenim saznanjima kojim Portal raspolaže nije nikada govorio ili predlagao privatizaciju morskih luka.

Morske luke su po samom zakonu pomorsko dobro i u stoljetnoj pravnoj tradiciji kao pomorsko dobro uživaju osobitu zaštitu Republike Hrvatske. Upravo zato pozdravljamo reakciju resornog Ministarstva pomorstva.

Morskim lukama sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama upravljaju lučke uprave (port authority) što uključuje luke od gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku i luke županijskog i lokalnog značaja. Prema tome, lučke uprave koje upravljaju lukama moramo sagledavati kao produženu ruku države, kao neprofitne pravne osobe koje među ostalim obvezama daju koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, uključujući i koncesije za građenje na lučkom području.

Koncesionari upravljaju morskom lukom samo u granicama ovlaštenja koja su utvrđena ugovorom o koncesiji te u tim okvirima gospodarski koriste luku i obavljaju lučke djelatnosti.

Naravno da koncesionari odnosno ovlaštenici koncesija kao trgovačka društva koja obavljaju lučke djelatnosti na lučkom prostoru pomorskog dobra mogu biti privatizirani. Ali u njihov temeljni kapital ne ulazi niti može biti zemljište na lučkom području kao ni izgrađeni objekti na lučkom području.

Upravo zato privatizacija koncesionara apsolutno nije povezana s privatizacijom same morske luke obzirom da se samo lučko područje i svi izgrađeni objekti na lučkom području po načelu “superficies solo cedit” smatraju pripadnošću pomorskog dobra. Zaključno, privatizacija morskih luke nije moguća sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske te se iskreno nadamo da će tako ostati i sutra.

Scroll to Top