Novi Nacrt prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture uputilo je u proceduru novi Nacrt prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama od listopada 2014.

Ovim Nacrtom predlaže se radikalna promjena u modelu upravljanja pomorskim dobrom posebno na vanlučkom području.

Novim Nacrtom davatelji koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra i odobrenja za posebnu upotrebu su Vlada Republike Hrvatske i predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave.

Potpuna marginalizacija regionalne samouprave u postupku davanja koncesija na pomorskom dobru prema ocjeni Portala apsolutno nije prihvatljivo rješenje.

Portal smatra i ocjenjuje da je takav prijedlog štetan za interese turističkog sektora kao i interese Republike Hrvatske na pomorskom dobru.

U slučaju ako bude usvojen izazvat će nesagledive posljedice uključujući i troškove u provedbi upravljanja i gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Portal se zalaže i predlaže da sama decentralizacija upravljanja pomorskim dobrom mora biti promišljena i primjereno uspostavljena ravnoteža nadležnosti, ovlaštenja i odgovornosti kao i optimalnih mogućnosti u okviru države, regionalne i lokalne samouprave. Time se omogućava da se ciljevi i zakonske obveze na pomorskom dobru provedu u život.

U suprotnom, pozitivni pomak prema decentralizaciji upravljanja pomorskim dobrom može imati u cjelini negativni predznak.

Cjeloviti tekst novog Nacrta prijedloga Zakona možete preuzeti OVDJE >>>.

Scroll to Top