Održano Stručno savjetovanje o pomorskom dobru 6. studenog, 2023.

Opatija, Hotel “Ambasador” 6. studenog, 2023.

Dana 6. studenoga, 2023. godine u organizaciji INCON d.o.o. u suradnji s  Portalom pomorsko dobro www.pomorskodobro.com  održano je Stručno savjetovanje o pomorskom dobru pod nazivom:

“Ususret novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama”

Stručno savjetovanje izazvalo je interes predstavnika javnog i privatnog sektora čija je djelatnost usmjerena na pomorsko dobro kao iznimno značajan prostor za gospodarstvo Republike Hrvatske.

Na Stručnom savjetovanju iznesene su novine o novom Zakonu s osvrtom na bitna obilježja Zakona i promjene u odnosu na dosadašnji pravni okvir. U izlaganju, ali i u raspravi, istaknute su odredbe novoga Zakona koje su prepoznate kao mogući oblik daljnjih  problema u primjeni ključnih instituta, ali i izraženo zadovoljstvo u dijelovima Zakona koji predviđa širi krug adresata kojima je povjeren nadzor nad pomorskim dobrom.

Izraženo je žaljenje što je novi Zakon propustio otkloniti prisutne antinomije u propisima o koncesijama i time osnažiti pravnu sigurnost, kao i što se njime nije našlo hrabrosti razriješiti pitanja o zakonitim ulaganjima, pretvorbi  i stečenim pravima na pomorskom dobru. Isto tako je upozoreno na vrlo sporna rješenja vezana uz sastavnice i granice, kao i određivanje statusa i evidentiranje pomorskog dobra.   

Interes sudionika za raspravu potaknuli su pojedini primjeri u izlaganjima, nadasve problematika pomorskog dobra u kampovima, a tema plaža koje po prvi puta nalaze svoje mjesto u Zakonu obrađena u kontekstu pristupa integralnog upravljanja pomorskim dobrom. 

Prilikom zaključenja skupa najavljena je daljnja organizacija stručnih savjetovanja sa specijaliziranim i tematski užim sadržajima koja će biti namijenjena  ciljanim skupinama adresata, uz obradu i najavljivanih podzakonskih akata čije se donošenje očekuje u narednom razdoblju.

Stručno savjetovanje je održano uz izlaganje i prezentaciju kap.d.pl. Branka Kundih, dipl.iur., vlasnika Portala pomorsko dobro, Loris Raka , dipl. iur,, INCON d.o.o. Rijeka,  Andrea Štifanića, mag.iur. prokuriste VALAMAR RIVIERA i prof.dr.sc. Mirjane Kovačić, Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije.

U privitku možete preuzeti prezentaciju Branka Kundiha => PREUZIMANJE

Foto: Loris Rak , dipl. iur,, INCON d.o.o. Rijeka

Scroll to Top