Okrugli stol o novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama

Okrugli stol u Zagrebu

U organizaciji Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske 25.ožujka 2015. u hotelu Westin u Zagrebu održan je okrugli stol i savjetovanje na temu novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji je u završnoj izradi.

Suorganizatori i učesnici okruglog stola bili su Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca i Kamping udruženje Hrvatske. Okrugli stol je otvorila i sudionike pozdravila direktorica UPUHH-a Iva Bahunek.

Na okruglom stolu među ostalim uglednim sudionicima iz sektora turizma i gospodarstva bio je prisutan ministar turizma Darko Lorencin, zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Zdenko Antešić, načelnica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Ines Merćep, tajnik kabineta ministra turizma Ivan Glušac, predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Gordana Deronja, predsjednik Kamping udruženja Hrvatske Tihomir Nikolaš, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore Josip Zaher, direktorica Sektora za turizam HGK Leila Krešić Jurić i direktor Ureda KUH Adrijano Palman.

Konstruktivna rasprava bila je prvenstveno fokusirana na značajna pitanja vezana uz pomorsko dobro u okviru turističkog sektora i to:

  • morske plaže
  • hotelske lučice i privezišta
  • koncesije na zahtjev
  • ekskluzivne koncesije kao iznimka
  • produženje koncesije
  • stečena prava na pomorskom dobru
  • luke nautičkog turizma i nelojalnu konkurenciju

Zamjenik ministra Antešić upoznao je prisutne na izuzetno veliki broj primjedbi na prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim luka koje se iščitavaju te se predviđa da konačni zakonski tekst ide u proceduru donošenja za desetak dana.

Isto tako Antešić je upoznao prisutne da se odustalo od osnivanja Agencije za upravljanje pomorskim dobrom te se predlaže osnivanje Uprave za integralno upravljanje pomorskim dobrom te je posebno naglasio da je najveća pažnja u izradi zakona pridana pitanju ulaganja na pomorskom dobru. Isto tako u konačnom zakonskom prijedlogu koncesije na pomorskom dobru će i dalje davati županije, ali i veliki gradovi.

Predsjednica HUP-a Deronja je pozdravila obeštećenje zakonitih ulaganja na pomorskom dobru, ali je posebno apostrofirala pitanje zimovanja jahti i brodica u javnim lukama što zasigurno predstavlja nelojalnu konkurenciju lukama nautičkog turizma.

Posebnu pažnju u raspravi je privuklo pitanje ekskluzivnih koncesija na pomorskom dobru kao i koncesija na zahtjev.

Ministar Lorencin je upozorio da davanje ekskluzivnih koncesija mora biti prihvatljivo za lokalnu zajednicu što su se složili i ostali sudionici rasprave.

Svi sudionici u raspravi posebno smatraju neprihvatljivim rješenje zakonskog prijedloga na osnovu kojeg koncesijska naknada na zahtjev ne može biti niža od trostrukog iznosa prosječne koncesijske naknade postignute na natječaju za gospodarsko korištenje plaže, privezišta i sidrišta u godini koja je prethodila davanju koncesija unutar iste kategorizacije mjesta.

Scroll to Top