Portal pomorsko dobro na Biograd Boat Show

Na 13. Biograd Boat Show u organizaciji Hrvatske gospodarske komore – Sektora za turizam i Ilirije d.d. 22. listopada 2011. Urednik portala i suradnici održali su prezentaciju i predavanje na temu “Problematika turističkog i nautičkog sektora na pomorskom dobru”.

Predsjednik Uprave Ilirije d.d. Goran Ražnjević kao domaćin skupa pozdravio je sve goste, a direktorica Sektora za turizam Hrvatske – Hrvatske gospodarske komore Ondina Šegvić predstavila je izlagače i istakla značaj i važnost pomorskog dobra za gospodarski razvoj Republike Hrvatske.

Namjera urednika i suradnika portala je potaknuti i upozoriti javnost i zakonodavca na stručno i objektivno promišljanje o prijedlogu novog Zakona, te istovremeno ponuditi rješenja za koja smatramo da predstavljaju interes gospodarskog razvoja i zaštite pomorskog dobra Republike Hrvatske.

U ime Ministarstva mora prometa i infrastrukture načelnica Odjela pomorskog dobra i morskih luka Nina Perko održala je kratko izlaganje vezano za temu i predloženi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama kako ga sagledava i predlaže Ministarstvo.

Urednik portala Branko Kundih posebno je apostrofirao važnost i nužnost donošenja Strategije na pomorskom dobru na osnovu koje treba donijeti novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Upozoreno je na neprihvatljivu podnormiranost te istovremeno kontradiktornost zakonskih i provedbenih propisa o pomorskom dobru. Razrješavanje imovinsko pravnih pitanja na pomorskom dobru posebno stvarnih prava, stečenih prava i zakonito provedene pretvorbe predstavlja nužnost, te su u tom smislu ponuđena rješenja. Predloženo je osnivanje posebne uprave – javne ustanove u funkciji integralnog upravljanja pomorskim dobrom.

Suradnik portala Olga Jelčić održala je izlaganje “Pravo vlasništva građevine izgrađene na temelju koncesije”. Predložena je mogućnost stjecanja prava vlasništva građevina izgrađenih na pomorskom dobru dok koncesija traje sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima što bi potencijalnim investitorima davalo veću pravnu sigurnost u poslovnim odnosima.

Suradnik portala Tonći Panžić u svom izlaganju o sportskim lukama kao lukama posebne namjene upozorio je da se sukladno Zakonu o pomorskom dobru u sportskim lukama u obavljanju njihove djelatnosti ne može stjecati dobit. U praksi se danas u pojedinim sportskim lukama odvija proces komercijalizacije lučkog područja.

Prema mišljenju urednika i suradnika portala nije sporno da se sportskim lukama budućim zakonskim rješenjima omogući stjecanje sredstava za obavljanje njihove redovne djelatnosti i aktivnosti. Sporno je da se sportske luke koje imaju posebnu društvenu funkciju ne pretvore u svoju suprotnost. Isti se zaključak može primijeniti i na luke otvorene za javni promet lokalnog i regionalnog značaja.

Cjelovitu prezentaciju Urednika i suradnika portala možete preuzeti u privitku ovog članka.

Sva autorska prava zaštićena.

Prezentacija Branka Kundiha

Prezentacija Olge Jelčić

Scroll to Top