Pravna sigurnost koncesionara na ispitu

10. ožujka 2011. god. Županijska skupština Primorsko-goranske županije usvojila je tri Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Excelsior, Općina Lovran, plaže ispred hotela Bristol, Općina Lovran i plaže ispred hotela Kristal, Grad Opatija.

Posve je izvjesno da se predlagač ovakve Odluke odlučio na kombinaciju primjene pojedinih odredbi Zakona o koncesijama, Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru.

Međutim, navedeni pravni propisi nisu pravno usklađeni, a posebno je pravno pitanje tumačenje i primjena odredbi Zakona o turističkom zemljištu kada se radi o pomorskom dobru kampova i hotela.

Takva upravna praksa ne samo da nije pravno dosljedna, nego je izuzetno zbunjujuća i dovodi u pitanje pravnu i ekonomsku sigurnost prvenstveno turističkog sektora.

Zato se iskreno nadam mudrom i operativnom rješenju novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji je u završnoj pripremi.

Temeljni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za prije navedene Odluke je uvjetovan Uredbom o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru gdje ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja iznosi 40%, a ponuđeni iznos stalnog i promjenljivog dijela koncesijske naknade iznosi 40 %.

Zakon o koncesijama ostavlja mogućnost kod utvrđivanja kriterija za odabir najpovoljnije ponude sa stajališta davatelja koncesije među ostalim: kvalitetu, tehnička dostignuća, estetsku funkcionalnost, ekološke specifičnosti, itd. Kod prije navedenih odluka ti kriteriji nisu utvrđeni ili su zanemarivi, te se prije svega odabir koncesionara temelji na ekonomski najpovoljnijoj ponudi.

Kod izbora najpovoljnijeg ponuditelja gdje je dominantan ekonomski kriterij, može doći do situacije da financijskom boljom ponudom treća osoba osigura pravo dobivanja koncesije na plaži ispred hotela ili kampa.

Takvo rješenje može ugroziti samu osnovnu djelatnost hotela/kampa te dovesti do dugotrajnih sporova koji na koncu predstavljaju štetu cjelovitom hrvatskom gospodarstvu.

Portal je već prenio izjavu pročelnika za pomorstvo Nikole Mendrile koji je izjavio da bi hoteli mogli na novom natječaju izgubiti mogućnost da upravljaju plažama na kojima se kupaju upravo njihovi gosti.

Smatram i godinama upozoravam da u takvim situacijama gdje je turističko zemljište odnosno prostor hotela/kampa neposredno funkcionalno vezano sa pomorskim dobrom, javno prikupljanje ponuda je apsolutno neprihvatljiv model donošenja koncesije.

Takav model već sada generira pravni nered i ugrožava elementarnu pravnu sigurnost posebno u sferi turističkog sektora.

Hotelima i kampovima kao koncesionarima na pomorskom dobru treba se osigurati pravo na podnošenje zahtjeva za dobivanje koncesije pod transparentnim uvjetima i utvrđenom koncesijskom naknadom.

Osnovni model obračuna koncesijske naknade treba biti uvjetovan ograničenjem opće javne upotrebe pomorskog dobra. To znači ako hotel/kamp u potpunosti ograničava opću upotrebu i javni interes, te zatvara prostor pomorskog dobra uz suglasnost davatelja, koncesijska naknada može biti maksimalna. Ako hotel/kamp koristi pomorsko dobro, a istovremeno je prostor pomorskog dobra u funkciji opće javne upotrebe, koncesijska naknada može biti simbolična. Nužno i potrebno je uspostaviti transparentni vrijednosni sustav kako samog pomorskog dobra tako i koncesijskih naknada, uz istovremeno organizirani upravni i inspekcijski nadzor.

Ako se pravo hotela/kampa za podnošenje zahtijeva za koncesiju ne konzumira od strane potencijalnog koncesionara, davatelj koncesije ima pravo donijeti Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru odabirom najpovoljnije ponude (javno prikupljanje ponuda).

Na koncu upozoravam da je model donošenja koncesija na pomorskom dobru putem Odluke o namjeri davanja koncesije prihvatljiv kod greenfield investments, odnosno novih projekata i investicija. Kod zatečenog postojećeg stanja na pomorskom dobru takav model pravno i stvarno nema uporišta i ne može predstavljati interes Republike Hrvatske, interes gospodarstva i na koncu javni interes na pomorskom dobru.

Posebno pravno pitanje koje do danas nije razriješeno su zakonito stečena prava iz ulaganja na pomorskom dobru, povijesno stečena stvarna prava i zakonito izvršena pretvorba na pomorskom dobru. U takvom slučaju ovlašteniku koncesije nužno je osigurati prvenstvenu koncesiju.

Sa prijedlozima i mišljenjem možete se upoznati u “Imovinskopravna pitanja na pomorskom dobru”.

UREDNIK PORTALA

Scroll to Top