Preminuo professor emeritus Vladimir-Đuro Degan (1935.-2022.)

Dana 28. ožujka 2022. godine, u 87. godini života, napustio nas je professor emeritus Vladimir-Đuro Degan, bivši upravitelj (1985-1997) i potom voditelj (1997-2020) Jadranskog zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Profesor Degan bio je stručnjak za međunarodno pravo na međunarodnoj i nacionalnoj razini, poznat kao autor vrijednih pisanih djela, poput knjiga Sources of International Law (The Hague: Martinus Nijhoff Publi­shers, 1997, XV+564 str.) ili Međunarodno pravo (Treće izdanje, Školska knjiga Zagreb 2011, XII+923 str.) te preko 150 znanstvenih članaka objavljenih na engleskom, francuskom i hrvatskom jeziku. Bio je član Instituta za međunarodno pravo (Institut de droit international); Marco Polo Fellow of the Silk Road Insti­tute for In­ter­national and Comparative Law, Xi’an Jiaotong University (Kina) te professor emeritus Sveučilišta u Rijeci. Između 1991. i 1995. bio je hrvatski član u ekspertnim skupinama o ljudskim i manjinskim pravima te o sukcesiji država na Međunarodnoj kon­ferenciji o bivšoj Jugoslaviji. Između 1996. i 2001. bio je članom hrvat­ske delegacije na pregovorima o pitanjima sukcesije bivše Jugoslavije.

Od odličja valja istaknuti ono primljeno od Francuske Republike, u redu Akademskih palmi: vitez (cheva­lier) u 1988.; časnik (officier) u 1997.; zapovjednik (commandeur) u 2004. godini te Državnu nagradu za znanost za životno djelo u 2013. godini u području društvenih znanosti.

Cijela znanstvena i akademska zajednica pamtit će profesora Degana po neizmjernom doprinosu znanosti međunarodnog prava čemu je posvetio čitav svoj profesionalni i privatni život.

Scroll to Top