Prvi europski studij održivog menadžmenta kamping resorta u Opatiji

Fakultet za menadžment u turizmu i hotelijerstvu Sveučilišta u Rijeci postaje europski lider u domeni održivog kamping menadžmenta.

Voditeljica i idejna začetnica projekta Doc. Dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić izjavila je:

“Po prvi puta europska akademska zajednica, gospodarstvenici i studenti promišljati će zajednički o visokom obrazovanju u domeni održivog kamping menadžmenta. Zajednički će definirati potrebe, kreirati ishode učenja te potrebna znanja i vještine budućih menadžera u kamping resortima. Transnacionalnost projekta i koncepta budućeg studija dugoročno treba doprinijeti povećanju kvalitete ali i ukupnom održivom razvoju turizma u Europi. Projekt se može promatrati i kao dio nastojanja svih zemalja Europe ka zelenoj transformaciji te putokaz budućem razvoju održivog smještaja”.

Kamping turizam koji simbolizira sloboda boravka u prirodi i u vrijeme pandemije ostao je jedan od najpoželjnijih oblika smještaja. Dok se neki hoteli još nisu ni otvorili, najbolji kampovi bilježe izvrsne rezultate. Recentna istraživanja govore da će kamping biti jedna od Top 20 industrija u post COVID eri. Atraktivnost smještaja u vlastitoj kamp opremi a posebno u vlastitom kamperu koji često nalikuje pokretnoj luksuznoj vili, postaje ultimativna sigurnost i luksuz u vremenima distanciranja i potrebe za vrhunskom higijenom. Također i smještaj u mobilnim kućicama kao samostalnim malim vilama u epidemiološki krhkim vremenima postaje jedna od najpoželjnijih smještajnih alternativa.

U Europi je 28.400 kampova koji ostvaruju ukupno 400 milijuna noćenja što čini 12% svih noćenja u Europi a neke snažno razvijene zemlje poput Francuske, Danske ili Luksemburga ostvaruju gotovo trećinu svih noćenja upravo u kampovima. Pored toga, na europskim cestama vozi 3,4 milijuna kamping vozila a svaka peta obitelj u Europi kampira.

Takvu moćnu industriju ne prate i obrazovne mogućnosti posebno u domeni visokog obrazovanja i specijalističkih studija.

Projekt CAMPMASTER put prema prvom europskom studiju

Sveučilište u Rijeci odnosno Fakultet za menadžment u turizmu i hotelijerstvu stoga je zajedno sa Sveučilištem u Gironi (Španjolska) te Sveučilištem u Bredi (Nizozemska) pokrenuo projekt CAMPMASTER kojim se planira osnivanje diplomskog studija iz područja Održivog menadžmenta kamping resorta. Projektu CAMPMASTER pridružili su se kao partneri iz gospodarstva: Kamping udruženje Hrvatske (KUH), Udruga kampova Girona-Costa Brava (CAG) te Leading camping Europe – Udruga vodećih europskih kampova.

Tri vrhunske obrazovne institucije iz turizma i ugostiteljstva uz tri vodeća kamping udruženja sudjeluju u ovom projektu koji bi u slijedeće 2 godine trebao izvršiti pripremu za osnivanje prvog diplomskog studija na području kamping menadžmenta u Europi. Razvoj europskog Curriculuma znači da budući studij mora imati europsku dimenziju obrazovanja koja će u fokusu imati održivost ali i buduće potrebe rada i razvoja kamping menadžmenta u Europi i svijetu. Europski Curriculum omogućiti će izvođenje diplomskih studija koji će biti otvoreni i kreirani za polaznike iz cijelog svijeta.

Projektu CAMPMASTER dodijeljena su europska sredstva iz programa ERASMUS+ strateška partnerstva kao jednom od 4 projekta iz Hrvatske u ukupno vrijednosti 165.892 EUR. Sredstva se dodijeljuju upravo za aktivnosti razvoja novog – prvog europskog curriculuma u području održivog kamping menadžmenta.

Kroz projekt CAMPMASTER Sveučilište u Rijeci te FMTU kao nositelj projekta, zajednički sa partnerima definiralo je ishode učenja na budućem studiju, a u tijeku je razrada sadržaja i modula. U sljedećoj fazi projekta izradit će se digitalna platforma na kojoj će biti objavljene studije slučaja iz područja kamping menadžmenta.

Budući studij bit će pravi europski studij. Zamišljen je na način da će studenti započeti studij u Bredi – poznatom i inovativnom nizozemskom sveučilištu koje je razvilo najbolje prakse u destinacijskom managementu i inovativnim metodama poučavanja. Nakon stjecanja znanja u Bredi, studenti drugog semestra dolaze u Opatiju gdje će biti fokusirani na operacijski menadžment kamping resorta te naučiti praktičnu primjenu i vještine menadžmenta u operacijama, prodaji, održivom menadžmentu kampova te financijskom izvješćivanju. Treći semester student će učiti na Sveučilištu u Gironi te stjecati znanja i vještine iz brojnih područja kao što su marketing, zeleno planiranje i slično. Četvrti semestar studenti će provesti na praktičnom radu i izradi diplomskog rada. Mjesto svoje prakse moći će birati među najboljim kampovima u Europi između više zemalja, a diplomski rad moći će vezati za istraživanja prilikom praktične nastave.

Nakon provedena 3 semestra u 3 zemlje te stručne prakse i istraživanja za diplomski rad u četvrtoj europskoj zemlji, očekuje se da će student steći znanja i vještine za upravljanje kampom ili nekim od odjela kamping resorta odnosno da će biti u stanju otvoriti i voditi vlasti kamp.

Prof. dr. Sandra Janković, dekanica FMTU i suatorica projekta ovom je prilikom istaknula:

“Ponosni smo što je ovo prvi puta da je Sveučilištu u Rijeci i FMTU odobren projekt u ulozi koordinatora u sektoru visokog obrazovanja a ovo je i prvi je put da je u okviru programa Erasmus+ odobren projekt iz turizma. Naš Fakultet time postaje značajan europski centar znanja o održivom kamping menadžmentu. FMTU je prvi fakultet u Hrvatskoj i Europi koji je još prije 4 godine započeo sa projektom cjeloživotnog obrazovanja Menadžment kamping resorta, predmet Kamping menadžment dio je izbornih predmenta na 4. godini preddiplomskog studija a na FMTU se također odvija i uspješan projekt Benchmarking kampova. Projekt CAMPMASTER nastavak je širenja znanja i važnosti kamping menadžmenta. Očekujemo da će već činjenica da se projektom upravlja iz Opatije te da je u njega kao partner uključeno i Udruženje kampova Hrvatske posebno doprinijeti razvoju znanja o održivom kamping menadžmentu u Hrvatskoj i time još više unaprijediti konkurentnost hrvatskog kamping menadžmenta. Osnivanje ovog studija ima povijesnu važnost za razvoj kamping turizma u Europi. On bi trebao generirati buduće menadžere koji će održivo upravljati razvojem kamping resorta i time pomoći i pozitivno doprinijeti ukupnom održivom razvoju destinacija u kojima će djelovati. Obrazovanje bazirano na održivosti, zaštiti prirodnih resursa, te turizmu koji je prijateljski prema prirodi i čovjeku budućnost je ukupnog turizma.”

Očekuje se da će nakon provedene akreditacije studija na Sveučilištu u Rijeci, studij započeti na jesen 2022. godine.

Jezevac Premium Camping Resort Lungomare
kamp 1
Scroll to Top