Sportske luke

Autor: Dr.sc. Tonći Panžić Hrvatski hidrografski institut

Novo predložena rješenja ZPDML vezano uz regulaciju sportskih luka ne smatram dobrim, štoviše, ovakva rješenja lošija su od postojećeg Zakona o pomorskom dobru i morskom lukama.

Ne želim koristiti oštrije kvalifikacije vezane uz sportske luke, prvenstveno iz uvjerenja kako će doživjeti određene (u pojedinim područjima bitne) izmjene.

Istovremeno izražavam bojazan, iz razloga što niti jedan od dosadašnjih prijedloga regulacije sportskih luka (bez obzira na sadržaj, način i pravac rješavanja statusa) nije izbjegao izrazitu podreguliranost, nejasnoću i mogućnosti različitog tumačenja, a time i zlouporabe.

Izrađivači prijedloga rješenja statusa sportskih luka ili nisu dovoljno upućeni u problematiku ili su pod prevelikom utjecajem (pritiskom) ostalih sudionika u raspravama, koji su najčešće intenzivno interesno povezani i na suprotnim stranama (bilo da pripadaju ili lobiju sportskih luka ili lobiju marina ili nešto treće).

Apelirajući na nadležne da shvate veličinu, značaj i mogućnost predmetnog sektora, kao i trenutno stanje koje nije održivo, predlažem da se pravac rješenja utvrdi političkom odlukom, ali najviših političkih struktura, i to tek nakon što ih se detaljno upozna s veličinom i važnošću predmetnog sektora, aktualnim stanjem, te različitim pravcima i mogućnostima potencijalnih rješenja.

Struka upozorava

Osnovnu odluku treba donijeti na najvišim razinama (premijer, ministar, uži kabinet….) i tek onda spustiti operativcima da razrađuju odabrani model. Time bi se izbjegla dosadašnja lutanja i različita kontradiktorna rješenja (a uvijek podregulirana i nejasna) koja su ovisila više o trenutnoj snazi i pritisku suprotstavljenih interesnih grupa, nego o argumentaciji i javnom interesu.

Poruka svima je kako se radi o općem dobru čije mogućnosti uvelike nadmašuju trenutni model korištenja.

Cjelovito promišljanje autora o sportskim lukama kao bolnom pitanju pomorskog dobra možete pročitati u članku ranije objavljenom na ovom portalu.

Biografija

Scroll to Top