Stručno savjetovanje o pomorskom dobru i morskim lukama

 INCON d.o.o. Rijeka u suradnji s KUNDIH SAVJETOVANJEM organizira stručno savjetovanje

“Ususret novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama”

koje će se održati u

Opatiji, Hotel “Ambasador”, Feliksa Peršića 5,
dana 6. studenoga 2023. godine u 10:00 sati

Na stručnom savjetovanju predavači s višegodišnjim praktičnim iskustvom iznijet će analizu donesenog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 83/23) te očekivanja javnog i gospodarskog sektora u pitanjima njegove praktične primjene.

Na stručnom savjetovanju analizirat će se novi instituti koje legislativa unosi  u pravni poredak Republike Hrvatske, njihov međuodnos s postojećom legislativom o koncesijama te iznijeti mišljenje u kojoj je mjeri novi zakon ispunio očekivanja gospodarskog sektora u području turizma kao jedne od najvažniji gospodarskih grana u Republici Hrvatskoj.

Nakon svakog izlaganja predviđena je kraća diskusija te pitanja i odgovori.

PROGRAM SAVJETOVANJA

09:30 – 10:00Dolazak i registracija sudionika

10:00 – 10:15Otvaranje savjetovanja i prigodni pozdrav

10:15 – 11:00“Ključna otvorena pitanja pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj” – Izlagač: kap.d.pl. Branko Kundih, dipl.iur., vlasnik Portala pomorsko dobro   Rijeka, član Radne skupine za izradu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

11:00 – 12:30 – “Novine u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama” – Izlagač: Loris Rak, dipl. iur,, INCON d.o.o. Rijeka, član Radne skupine za izradu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

12:30 – 13:30Pauza (zakuska te druženje sudionika)

13:30 – 14:30 – “Uređeno pomorsko dobro kao pretpostavka razvoja turizma” – Izlagač: Andrea Štifanić, mag.iur. prokurist VALAMAR RIVIERA d.d. Poreč

14:30 – 15:30“Položaj luka nautičkog turizma u svijetlu novoga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama” – Izlagač: Sean Lisjak, dipl.ing., član uprave TEHNOMONT d.d. Pula, predsjednik grupacije marina pri HGK

15:30 – 16:30 – “Režim morskih plaža prema novom legislativnom okviru pitanja i dileme” – Izlagač: prof.dr.sc. Mirjana Kovačić, Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije


Savjetovanje je namijenjeno službenicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, djelatnicima lučkih uprava te predstavnicima fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost na pomorskom dobru i u morskim lukama. 

Pozivamo Vas da budete sudionik i ovog skupa te da svojim sudjelovanjem doprinesete kvaliteti rasprave.

Kotizacija za sudjelovanje iznosi 220,00 EUR. Na iznos kotizacije naplaćuje se PDV prema zakonskim propisima. Ukupni iznos kotizacije iznosi 275,00 EUR.  

U kotizaciji je obuhvaćen trošak materijala i zakuske u pauzi savjetovanja.

Kotizacija se uplaćuje  u korist INCON d.o.o. Rijeka na transakcijski račun IBAN: HR2324080021100048978 otvoren kod PARTNER BANKA d.d.

Dodatne informacije dostupne su na telefon 091 537 0611.

Nakon izvršene uplate popis sudionika uplatitelja na savjetovanju dostavlja se na adresu elektroničke pošte info@incon.hr.

Kotizacija se uplaćuje najkasnije do 3. studenoga 2023. godine.

Savjetovanje je ograničeno brojem sudionika. Prednost pri prijavi imaju gospodarski subjekti koji su svoje sudjelovanje najavili u predrezervaciji.  

Scroll to Top