Stručno savjetovanje o turističkom zemljištu i koncesijama na zahtjev

Dana 28. lipnja 2017. u Hotelu Jadran**** u Rijeci održano je stručno savjetovanje na temu “Otvorena pitanja u primjeni Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije i koncesije na zahtjev na pomorskom dobru”.

Savjetovanje je održano u organizaciji Kundih Savjetovanja Rijeka i uz podršku portala www.pomorskodobro.com i 05vizija.net iz Pule, a pod pokroviteljstvom Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Udruge gradova Republike Hrvatke i Kamping udruženja Republike Hrvatske.

Cjeloviti program Savjetovanja možete preuzeti ovdje >>.

Cilj savjetovanja bio je odgovoriti na mnoga otvorena pitanja u primjeni Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije kao i na pitanja vezana uz koncesije na zahtjev na pomorskom dobru.

O problematici turističkog zemljišta de lege lata i de lege ferenda govorio je gost predavač Boris Koketi, zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, koji je u opširnom izlaganju sudionicima savjetovanja prvo objasnio problematiku i početke pretvorbe i privatizacije u Republici Hrvatskoj da bi potom govorio o brojnim pitanjima koja se javljaju prilikom tumačenja Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu i njegove provedbe u praksi. U svom izlaganju g. Koketi je vrlo slikovito prezentirao brojne probleme s kojima se susreće prilikom svakodnevnog rada, te se kritički osvrnuo na pojedine odredbe Zakona koji zasigurno treba doživjeti svoje izmjene i dopune. Problematika turističkog zemljišta imala je centralno mjesto i bila fokus ovog savjetovanja te nam je osobito drago što je ogromno iskustvo i znanje predavača dalo dominantni pečat ovom savjetovanju.

O koncesijama na zahtjev na pomorskom dobru govorio je urednik portala Branko Kundih koji je u svom izlaganju govorio o značaju i potrebi afirmiranja modela koncesija na zahtjev te uvjetima dodjele koncesija, kao i rješenjima koja treba ugraditi u budući Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Svoje predavanje Kundih je koncipirao kao pregled modela koncesija na zahtjev od donošenja Pomorskog zakonika 1994. pa sve do danas te je među ostalim naglasio potrebu preuzimanja odnosno usaglašavanja Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s krovnim Zakonom o koncesijama. U svom izlaganju osvrnuo se na prvu koncesiju na pomorskom dobru Republike Hrvatske koja je donesena u travnju 1995. na lokalitetu Rajske plaže na Rabu te je ukazao da problem koncesioniranja plaža Republike Hrvatske nije konzistentno razriješen sve do danas. Plaža Zlatni rat na Bolu samo je posljedica neuređenog stanja i podnormiranosti zakonskih propisa.

Među učesnicima savjetovanja bili su i predstavnici Ministarstva državne imovine, Ministarstva turizma, predstavnici regionalne i lokalne samouprave te mnogobrojni stručnjaci iz turističkog sektora.

Obzirom na veliki odaziv savjetovanju i mnoštvu pitanja koja su sudionici imali za predavače, može se zaključiti kako je savjetovanje bilo vrlo uspješno, a ukoliko se i jedan problem riješi zahvaljujući savjetima predavača, možemo biti jako zadovoljni.

Scroll to Top