Sufinanciranje izgradnje infrastrukture u osam luka

Ministar Siniša Hajdaš Dončić 09.05.2013. potpisao je ugovore, odnosno sporazume o sufinanciranju izgradnje infrastrukture u osam luka.

Osam županijskih lučkih uprava je dobilo odnosno osiguralo proračunska novčana sredstva u ukupnoj vrijednosti 26,5 milijuna kuna za ovu godinu koja će uložiti u projekte izgradnje infrastrukture luka čime će povećati mogućnost prihvata, gospodarenja i prihode luka te modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je u travnju, prvi puta prema jasno utvrđenim kriterijima, među trideset kandidiranih projekata za sufinanciranje izabralo devet projekata za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet, koje su od županijskog i lokalnog značaja. Ocjenjivalo se unaprjeđenje kvalitete javnog pomorskog prijevoza, povezivanje naseljenih otoka s kopnom i naseljenih otoka međusobno, a u cilju poboljšanja infrastrukture.

Subvencije će dobiti devet luka: Valbiska na otoku Krku, Sobra na otoku Mljetu, Vela Luka na otoku Korčula, Vrgada na otoku Vrgada, Murter na otoku Murteru, Prizna kod Senja, Jelsa na otoku Hvaru, Martinšćica na Cresu i Makarska.

Ministar Hajdaš Dončić naglasio je kako je zahvaljujući novinama koje su ugrađene u Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda, omogućiti proširenje jurisdikcija upravljanja lukama.

Sastanak“Ministarstvo je uočilo problem nedostatka vezova u lukama s jedne strane, te s druge, kako je velik broj brodica vezan na mjestima koja nemaju status luke. U cilju uvođenja reda, ali i učinkovitog upravljanja prostorom pomorskog dobra, te radi zaštite vlasnika brodica domicilnog stanovništva izradili smo uz suglasnost Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva dopunu Pravilnika kojim su sada obuhvaćena sva područja koja se u stvarnosti i koriste kao lučka područja, ali su do sada su bila izvan lučkog sustava. Obuhvaćanjem u lučki sustav mjesta koja su se u naravi i do sada koristila za vezivanje brodica, a nisu imala status luke, omogućit će se povećanje broja komunalnih vezova, stvaranjem pravnog temelja za sklapanje ugovora o korištenju veza i funkcionalnije upravljanje resursima. Lučke uprave ovako će imati odgovornost i obvezu upravljati, održavati i štiti veće područje, a zbog većeg broja ugovora o korištenju veza povećat će svoje prihode koji bi se namjenski koristili za daljnju izgradnju i modernizaciju luka otvorenih za javni promet.” – naglasio je ministar Hajdaš Dončić prilikom potpisivanja ugovora o sufinanciranju i u razgovoru s ravnateljima lučkih uprava. Među ostalim poručio im je da mnogi od njih imaju šansu ulaganja u infrastrukturu financirati i preko EU fondova, koji će nam se otvoriti kad uskoro postanemo članica europskih zemalja.

Potpisivanju ugovora prethodio je sastanak ravnatelja lučkih uprava s pomoćnikom za pomorstvo Igorom Butorcem i načelnicom za pomorsko dobro, lučki i koncesijski sustav Ninom Perko, na kojem se raspravljalo o implementaciji pravilnika te o modelima zajedničkog kandidiranja projekta izgradnje / modernizacije infrastrukture u lukama županijskog i lokalnog značaja iz fondova EU.

Novost i fotografija sa sastanka preuzeti s web stranica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Scroll to Top