U Rijeci održano specijalističko savjetovanje o pomorskom dobru

Savjetovanje - Rijeka

Dana 21. travnja, 2016. u Hotelu Jadran**** u Rijeci održano je specijalističko savjetovanje na temu “Građenje, upravno sudska praksa i pravna zaštita dodjele koncesija na pomorskom dobru”.

Savjetovanje je održano u organizaciji Kundih Savjetovanja, portala www.pomorskodobro.com iz Rijeke i 05vizija.net iz Pule, a pod pokroviteljstvom Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture, Hrvatske gospodarske komore, Primorsko-goranske županije, Udruge gradova Republike Hrvatske i Kamping udruženja Hrvatske. Cjeloviti program Savjetovanja možete preuzeti ovdje>>.

Cilj savjetovanja bio je analizirati postojeći pravni okvir vezan uz građenje, upravno sudsku praksu i pravnu zaštitu dodjela koncesija na pomorskom dobru.

U ime organizatora svim sudionicima, predavačima i pokroviteljima savjetovanja zahvalio se Branko Kundih koji je upoznao sudionike s osnovnim dvojbama vezanim uz krovni Zakon o koncesijama i posebni Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama.

U prvom izlaganju savjetovanja dr.sc. Vlado Skorup, sudac Županijskog suda u Rijeci, među ostalim se založio da je nužno ustrajati na pravnom gledištu da se stjecatelju prava vlasništva na pomorskom dobru ne dopusti upis tog prava u zemljišne knjige čak ni kada je prethodno uspio ishoditi pravomoćnu presudu na utvrđenje prava vlasništva u odnosu na nekretninu koja predstavlja pomorsko dobro. Isto tako Skorup je istaknuo da su neprihvatljiva stajališta koja dopuštaju uknjižbu prava vlasništva građevina izgrađenih na pomorskom dobru u korist trgovačkih društava nastalih pretvorbom društvenog poduzeća. Posve je odvojeno od toga pitanje obvezno pravnog zahtjeva koji upućuje na eventualno pravo na naknadu za izvršena i procijenjena ulaganja.

Prof.dr.sc. Dario Đerđa, predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u svom izlaganju je među ostalim istaknuo da je hrvatski zakonodavac nadležnost za rješavanje sporova koji proizlaze iz ugovora o koncesiji povjerio trgovačkim sudovima te naglasio kako niti prijedlog novog Zakona o koncesijama ugovor o koncesiji nije utvrdio upravnim ugovorom na što hrvatska pravna doktrina u posljednje vrijeme učestalo ukazuje. Zaključno Đerđa je upozorio da rješavanje sporova proizašlih iz ugovora o koncesiji nije stavljeno u nadležnost upravnih sudova koji je slučaj u usporednom pravu ipak pravilo u državama sa specijaliziranim upravnim pravosuđem.

Antun Žagar dipl. iur., sudac Upravnog suda u Rijeci, je istaknuo da je sudska praksa posredan, ali važan izvor prava koji posebno dolazi do izražaja kod tumačenja pravnih praznina do kojih može doći uslijed podnormiranosti ili prenomiranosti, što također vrijedi i za upravno sudsku praksu u svezi pomorskog dobra. Od recentnih upravno sudskih odluka među ostalim je istaknuo presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Upravnog suda u Rijeci u kojima je zauzeto pravno stajalište da odluke o granicama pomorskog dobra donesene na temelju Zakona o pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristaništima iz 1974. više ne vrijede. Isto tako značajna je i upravno sudska i upravna praksa u postupcima ozakonjena bespravno izgrađenih građevina po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, prema kojem se nezakonito izgrađena građevina na pomorskom dobru ne može ozakoniti.

Scroll to Top