Udruga gradova

U organizaciji Udruge gradova Republike Hrvatske održan je 2. prosinca 2010. u Opatiji u hotelu Adriatic sastanak Stručne radne skupine za pomorsko dobro kojem je predsjedao Branko Kundih, konzultant za luke i koncesije i autor Studije “Upravljanje pomorskim dobrom i lokalna samouprava”.

Na sastanku je raspravljen tekst Nacrta prijedloga ZPDML od 15. lipnja 2010. koji je objavljen na stranicama MMPI. Član Radne skupine, predstavnik Raba, pročelnik Vanja Seršić upoznao je članove s izmjenama zadnjeg Nacrta prijedloga od 10. studenog 2010.

Stručna radna skupina ocjenjuje da je Nacrt prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama dijametralno suprotan od prezentiranih stavova iznesenih u Studiji upravljanje pomorskim dobrom i lokalna samouprava iz 2008. kao i prijedlozima MMPI iznesenih na Plitvicama 31. ožujka 2009. Posebno se to odnosi na upravljanje i gospodarsko korištenje pomorskog dobra općina i gradova.

Zaključci Stručne radne skupine za pomorsko dobro Udruge gradova bit će objavljeni na stranicama Portala.

Slika
Scroll to Top