Veliki interes za savjetovanje o pomorskom dobru u Rijeci

Image

Dana 18. listopada 2016. u Hotelu Jadran u Rijeci održano je stručno savjetovanje na temu “Postupak, studije i dokumentacija davanja koncesija na pomorskom dobru”. Savjetovanje je održano u organizaciji Kundih Savjetovanja, portala www.pomorskodobro.com iz Rijeke i 05vizija.net iz Pule, a pod pokroviteljstvom Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture, Hrvatske gospodarske komore, Udruge gradova Republike Hrvatske i Kamping udruženja Hrvatske.

Program savjetovanja možete pogledati na portalu.

Brankica Ajduković dipl.iur. iz 05vizija.net iz Pule uputila je uvodnu riječ i pozdrav sudionicima savjetovanja. Sudionike je pozdravila Nada Milošević dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije. U ime glavnog organizatora sudionicima, predavačima i pokroviteljima savjetovanja obratio se i Kap. d.pl. Branko Kundih, dipl.iur., vlasnik stručnog portala Pomorsko dobro.

Kao i sva dosadašnja stručna savjetovanja, i ovo je savjetovanje pružilo pregršt korisnih informacija i primjera iz prakse, predočenih od strane iskusnih predavača.

U svom izlaganju, dr.sc. Alen Jugović, dekan i izvanredni profesor na Pomorskom fakultetu u Rijeci, istaknuo je da je studija opravdanosti davanja koncesije neophodan preduvjet početka postupka davanja koncesije. Njome se posebno uzimaju u obzir javni interes, utjecaj na okoliš, zaštita prirode i kulturnih dobara, financijski učinci koncesije na državni proračun Republike Hrvatske, odnosno proračun jedinica lokalne i regionalne samouprave, te usklađenost s gospodarskim razvojnim planovima i srednjoročnim i godišnjim planovima davanja koncesija.

Ivo Klaić, mag. ing. admin. nav., Pročelnik Upravnog odjela za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku Dubrovačko-neretvanske županije, prezentirao je i razjasnio postupak davanja koncesija na van lučkom području pomorskog dobra s posebnim osvrtom na koncesije za marikulturu. Klaić je u svom izlaganju posebno apostrofirao problem neusklađenosti Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama sa Zakonom o koncesijama, otežanu implementacija svih zakonskih pretpostavki koje je potrebno uključiti kako bi se pomorsko dobro gospodarski koristilo (minimalni tehnički uvjeti, propisi koji reguliraju gradnju i sl), te problem evaluacije ponuda za koncesiju i njenu natječajnu formulaciju kroz “paralelnost” stručnog povjerenstva za koncesije, odnosno stručnog tijela za ocjenu ponuda.

Krešimir Laštro, dipl.iur. i pročelnik Upravnog odjela za more i turizam Zadarske županije govorio je o otvorenim pitanjima u postupku davanja koncesija i koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, osvrnuvši se na planove upravljanja pomorskim dobrom tj. (ne)usklađenost županijskih i gradskih/općinskih planova, aktualne probleme u predmetima davanja koncesija i koncesijskih odobrenja, te nadzor nad izvršavanjem ugovora o koncesijama i koncesijskih odobrenja. Laštro je među ostalim upozorio na zlorabu instituta koncesijskih odobrenja u praksu.

Docent Pomorskog fakulteta u Rijeci, dr.sc. Ana Perić Hadžić, izložila je financijske aspekte studije gospodarske opravdanosti u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru. Studijom gospodarske opravdanosti dokazuje se gospodarska opravdanost, rentabilnost i profitabilnosti gospodarskog korištenja pomorskog dobra. Studija mora biti izrađena sukladno pravilima struke na način koji omogućava objektivnu i ispravnu izradu i procjenu metodoloških pravila i načela, razvojnih mogućnosti projekta, strukture tehničko-tehnoloških elemenata. Od iznimne važnosti je iskustvo i profesionalnost prilikom izrade studije gospodarske opravdanosti kako ne bi došlo do nerealnog i neobjektivnog prikaza razvojnih mogućnosti na pomorskom dobru i „napumpanog“ prikaza kriterija za ocjenjivanje i valorizaciju ponuda temeljenih na zaključcima ekonomsko financijske analize.

Postupak davanja koncesija u lukama otvorenim za javni promet i lukama posebne namjene trenutno je uređen dvostrukim legislativnim okvirom: općim zakonom kojim se uređuju koncesije te zakonom koji uređuje pomorsko dobro i morske luke, naglasio je Loris Rak, dipl. iur. sa Pomorskog fakulteta u Rijeci a koji je ujedno i predsjednik Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk.

Rak je na Savjetovanju imao dva izlaganja a koja su bila vezana uz postupak davanja koncesija u lukama otvorenim za javni promet i postupak davanja koncesija za luke posebne namjene. U sklopu svojih izlaganja govorio je o preduvjetima, definiranju nadležnosti, pripremnim radnjama, provedbi postupka davanja koncesija, odlukama i ugovorima o koncesijama, posebnostima i nadzoru nad izvršavanjem ugovora o koncesiji.

Svi predavači odgovarali su na pitanja polaznika savjetovanja o temama o kojima su govorili.

Scroll to Top