U Rijeci održana javna rasprava o prijedlogu novog Zakona o pomorskom dobru

Javna rasprava u Rijeci

U Rijeci 21. siječnja, 2014. u prostorijama Gradske vijećnice Grada Rijeke održana je prva javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koju je organiziralo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

Uvodno izlaganje Nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama održao je ministar Siniša Hajdaš Dončić, a uz njega sa strane Ministarstva bili su prisutni zamjenik ministra Zdenko Antešić, pomoćnik ministra za pomorstvo Igor Butorac i načelnica za pomorsko dobro Nina Perko.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel pozdravio je sudionike javne rasprave i izrazio zadovoljstvo što se velikim gradovima uključujući Grad Rijeku predloženim Zakonom prenose odgovarajuća ovlaštenja na pomorskom dobru koja su do sada bila u županijskoj nadležnosti.

Na javnoj raspravi bila je prisutna predsjednica saborskog Odbora za pomorstvo promet i infrastrukturu Nada Turina-Đurić.

U raspravi aktivno su sudjelovali zamjenica župana PGŽ Marina Medarić, pročelnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Nada Milošević, zamjenik predsjednika stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija Loris Rak, predsjednik uprave Marina Punat Grupe Krešimir Žic, direktor marine Veruda Sean Lisjak i drugi.

U raspravi je sudjelovao i urednik Portala Branko Kundih u ime KUH-a koji je iznio svoja zapažanja i prijedloge posebno vezane uz koncesije na zahtjev i zakonito ulaganje kapitala na pomorskom dobru, a koje možete preuzeti OVDJE.

U raspravi posebno su kritički apostrofirana neka predložena rješenja ZPDML:

 • centralizacija županijskih lučkih uprava
 • smisao osnivanja Agencije za integralno upravljanje pomorskim dobrom
 • rješenje koncesija na zahtjev na pomorskom dobru u odnosu na Zakon o koncesijama
 • funkcija sportskih luka i njihovo gospodarsko korištenje
 • nekoherentnost gospodarskog korištenja i posebne uporabe pomorskog dobra
 • pitanje postojećih koncesijskih odnosa
 • zaštita ulaganja u toku koncesijskih ugovora
 • pitanje granice pomorskog dobra i lučkog područja
 • definicija i pojam privezišta
 • jezična neujednačenost terminologije pomorskog dobra s drugim zakonima
 • zaštita zakonito stečenog kapitala na pomorskom dobru
Scroll to Top