Održana treća i četvrta javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona

U Splitu 06.02.2014. i Dubrovniku 07.02.2014. održane su treća i četvrta javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Ispred Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture u Splitu i Dubrovniku uvodne prezentacije održao je ministar Dr. Siniša Hajdaš Dončić.

Ministar zajedno sa svojim suradnicima pomoćnikom ministra Igorom Butorac i načelnicom Sektora za pomorsko dobro i lučki sustav Ninom Perko vodio je u raspravu te davao ocjene o pojedinim predloženim zakonskim rješenjima.

U javnoj raspravi su sudjelovali predstavnici Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Dubrovačko–neretvanske županije, Grada Splita, Grada Šibenika, Grada Dubrovnika, predstavnici lokalne samouprave putem Udruge gradova i Udruge Općina u Republici Hrvatskoj, predstavnici HGK, državnih i županijskih lučkih uprava, Otočnog sabora, kao i poslodavci i poduzetnici na pomorskom dobru.

Ministar Siniša Hajdaš Dončić je istaknuo da novim Zakonom o pomorskom dobru veliki gradovi dobivaju veća prava nego su ih dosada imali, odnosno preuzimaju određene nadležnosti na pomorskom dobru što su ih dosada obavljale županije.

Gradonačelnik Dubrovnika Andro Vlahušić je pozdravio povećanje prava velikih gradova u postupku upravljanja pomorskim dobrom ali je predložio da veliki gradovi imaju pravo osnivanja svojih lučkih uprava.

Među ostalima stručna suradnica za turizam HGK Marica Pulitika izrazila je svoju zabrinutost na odredbe o isključivom pravu na koncesije (ograničenje opće uporabe pomorskog dobra) za hotele s pet i više zvjezdica za koje smatra da predstavljaju opasan presedan. Da nitko ne štiti zakonita ulaganja kapitala upozorila je članica uprave Importanne Resorta Marija Opić koja je istakla da je država prvo prodala hotel kao vlasništvo, da bi naknadno bez jasno utvrđenih kriterija granicom pomorskog dobra jednostavno dio hotela odredila kao pomorsko dobro.

Takvim postupanjem dovedena je u pitanje elementarna pravna sigurnost zakonitog ulaganja na prostoru Importanne Resorta.

Javnom raspravom održanom u Dubrovniku završene su sve četiri planirane javne rasprave Nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Na koncu navodimo neka od ključnih pitanja koja su posebno zaokupljala pažnju svih javnih rasprava:

 • centralizacija i decentralizacija upravljanja pomorskim dobrom
 • osnivanja Agencije za integralno upravljanje pomorskim dobrom
 • vlasništvo na izgrađenim objektima dok koncesija traje
 • osnivanje županijskih lučkih uprava
 • raspodjela sredstava naknada od koncesija i odobrenja
 • koncesije na zahtjev
 • lučke pristojbe
 • ekskluzivno korištenje pomorskog dobra
 • sportske luke
 • morske plaže, sidrišta i privezišta
 • zaštita ulaganja na pomorskom dobru
 • granice pomorskog dobra i lučkog područja
 • jezična neujednačenost terminologije pomorskog dobra s drugim zakonima
Scroll to Top