Župan protiv centralizacije lučkih uprava

Župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina smatra da predloženi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama ruši dosegnuti standard upravljanja pomorskim dobrom.

Novi List je 4. veljače, 2014. objavio tekst s redovitog press kolegija pod naslovom: “Zakon o pomorskom dobru i lukama treba promijeniti”, kojeg prenosimo u cijelosti.

U deset godina mi smo ukupno na koncesijama uprihodili oko 300 milijuna kuna zajedno s državom. Svi ti prihodi vraćali su se u pomorsko dobro kroz izgradnju luka, obalnih zidova i šetnica, kazao je župan Komadina.

Predloženi Zakon o morskim lukama i pomorskom dobru bi trebalo povući. Umjesto da se rukovodimo najboljom praksom, a najbolja praksa je u Primorsko-goranskoj županiji i Istri gdje su lučke uprave decentralizirane, predlagač se valjda rukovodio idejom da popravi lošu praksu iz Dalmacije, i svih nas dovesti na isti nivo. Ali to će nas u PGŽ i Istri obespraviti i još nam oduzeti dio kvalitetnih prihoda. Zato prijedlog treba povući i ponuditi novo rješenje – izjavio je primorsko-goranski župan Zlatko Komadina na redovitom press kolegiju.

Taj zakon, kako je rekao, ne zadovoljava dvije važne stvari: prvo, ruši dosegnuti standard upravljanja pomorskim dobrom i lukama i narušava samoupravno pravo Županije da uređuje pomorsko dobro u skladu sa svojim zakonskim ovlastima, ali i smanjuje proračun Primorsko-goranske županije i lučkih uprava za 6 milijuna kuna do kraja godine.

– Oko 10 milijuna kuna godišnje Županija ubire izravno od koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, a još oko 20 milijuna uberu lokalne jedinice, jer se taj prihod dijeli. Dakle, u ovih deset godina mi smo ukupno na koncesijama uprihodili oko 300 milijuna kuna zajedno s državom. Svi ti dosadašnji prihodi vraćali su se u pomorsko dobro kroz izgradnju luka, obalnih zidova i šetnica pa bi se ovakve promjene negativno odrazile na luke i pomorsko dobro – rekao je Komadina.

Župan ističe da je 60 posto cijele obalne crte Hrvatske koja je dosad regulirana, regulirana u Primorsko-goranskoj županiji. Dakle, od tisuću kilometara obale u Hrvatskoj, PGŽ je regulirala 60 posto. Time je dodijeljen niz koncesija na pomorskom dobru, modernizirane su sve trajektne luke, a tu su i šetnice, lučice… rekao je župan.

Pobornik sam decentralizacije jer time jamčimo efikasnost – rekao je Komadina.

Scroll to Top