15.10.2014. – Pomorsko dobro i turizam – Otvorena pitanja

STRUČNO SAVJETOVANJE O POMORSKOM DOBRU

Organizator:
Kundih pomorski konzalting d.o.o.
Podrška portal Pomorsko dobro i 05vizija.net

Pomorsko dobro i turizam
OTVORENA PITANJA

Sponzor i pokrovitelji
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
UDRUGA GRADOVA REPUBLIKE HRVATSKE
KAMPING UDRUŽENJE REPUBLIKE HRVATSKE
UDRUGA POSLODAVACA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE

 

Mjesto i vrijeme savjetovanja
Hotel Jadran 4* Rijeka, 15. listopad 2014. od 10:00-17:00

Ciljevi savjetovanja

 • Analiza ključnih problema upravljanja i gospodarskog korištenja pomorskog dobra posebno turističkog sektora
 • Stjecanje znanja i informacija u cilju rješavanja problema na pomorskom dobru
 • Detektiranje konkretnih problema na pomorskom dobru te predlaganje određenih rješenja javnoj vlasti
 • Rasprava, pitanja i odgovori

Sadržaj, struktura i hodogram savjetovanja

kap.d.pl Branko Kundih dipl .iur – portal www.05demo.com: Koncesije na zahtjev od posebnog interesa i značaja za turistički sektor

 • Koncesija na zahtjev i koncesijska naknada
 • Nacrt Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
 • Zakon o koncesijama
 • Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu
 • Prijedlog rješenja

mr.sc Olga Jelčić dipl.iur. – sutkinja Vrhovnog suda RH u mirovini: Raspolaganja koncesionara koncesijom na pomorskom dobru

 • Oblici raspolaganja koncesionara koncesijom na pomorskom dobru prema pozitivnim propisima
 • Prijenos koncesije odnosno ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u cijelosti i pretpostavke za takav prijenos
 • Davanje koncesije na pomorskom dobru u potkoncesiju, pretpostavke i ograničenja za potkoncesioniranje
 • Davanje koncesije na pomorskom dobru u zalog radi osiguranja novčane tražbine, pretpostavke i postupak zalaganja
 • Neusklađenost Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama sa Zakonom o koncesijama i u vezi s tim neki problemi u primjeni instituta raspolaganja koncesijom na pomorskom dobru

Loris Rak dipl.iur. – Pomorski fakultet Rijeka: Otvorena pitanja koncesija za luke posebne namjene, luke nautičkog turizma u svjetlu novog Zakona o koncesijama

 • Postupak davanja koncesije – antinomija propisa
 • Mogućnost izmjena ugovora o koncesiji, s posebnim osvrtom na produljenje roka trajanja koncesije
 • Pravne posljedice prestanka ugovora o koncesiji

Duško Dobrila dipl.ing.arh. – Načelnik službe za prostorno uređenje, Zavod za prostorno uređenje PGŽ: Prostorno planiranje na pomorskom dobru, posebno u funkciji turizma

 • Uloga i značaj prostornog plana u postupcima vezanim uz upravljanje pomorskim dobrom
 • Zakonodavni okvir za izradu plana
 • Problemi zbog neusklađenosti resornih i posebnih propisa i dinamike izmjene propisa
 • Važnost poznavanje postupka izrade i donošenja plana
 • Planska rješenja u odnosu na razinu i mjerilo izrade prostornog plana
 • Osnovni principi planiranja na obalnoj liniji
 • Izrada plana u odnosu na izdane koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra

Sve ostale obavijesti možete dobiti na tel. 052/211-730 ili email: pomorskodobro@05vizija.net.

Lokacija savjetovanja: Best Western Hotel Jadran, Šetalište XIII divizije 46, Rijeka

Scroll to Top