28.04.2016. usvojen je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama ZPDML

Foto: Suradnik13, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s konačnim prijedlogom Zakona.

Predložene izmjene imaju za cilj da prenesu nadležnost Vlade Republike Hrvatske za davanja koncesija u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra u posebnim rezervatima na regionalnu samoupravu (županije).

Kako se navodi u obrazloženju radi se o manjim izmjenama pretežno tehničkog karaktera čiji je cilj rasterećivanje rada državne uprave i smanjenje administrativnih troškova koji se nameću, prilikom odlučivanja Vlade Republike Hrvatske o koncesijama čiji prihod nije značajan, a postupak se provodi kao za koncesije od državnog značaja.

Predloženo rješenje svakako je opravdano ali u ukupnosti odnosa i koncesijske nadležnosti Vlade Republike Hrvatske na pomorskom dobru pitanje decentralizacije u ovom slučaju je zanemarivo.

Istovremeno se predlaže izmjena članka 26. Zakona na osnovu kojeg je ovlaštenik koncesije koji je dobio koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost davatelja koncesije u cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra. Izmjena se predlaže u smislu da se davatelj koncesije zamjenjuje sa tijelom koje provodi prethodni postupak za davanje koncesije.

U obrazloženju Nacrta navodi se da se pravom na obavljanje sporedne djelatnosti ne raspolaže pomorskim dobrom danim u koncesiju i ne utječe na obavljanje glavne djelatnosti za koju je koncesija dana, već se samo upotpunjuje ponuda na koncesioniranom području i nema zapreke da o davanju suglasnosti odlučuje upravni odjel nadležan za poslove pomorstva u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

Upozoravamo da Zakon o koncesijama definira da je sporedna djelatnost svaka djelatnost koja nije djelatnost predmeta koncesije ali je s njom povezana tako da služi njezinom obavljanju ili je potrebna za njezino uspješno izvršavanje.

To znači da sporedna djelatnost mora biti u funkciji glavne djelatnosti tako da služi njezinom obavljanju ili uspješnom izvršavanju.

Postavlja se pitanje da li tijelo koje daje suglasnost za obavljanje sporednih djelatnosti za gospodarsko korištenje pomorskog dobra o tome treba obavijestiti davatelja koncesije?

Zaključno smatramo da predloženo rješenje zasigurno ima namjeru pojednostavljenja postupka vezane uz davanje sporednih djelatnosti pravnim i fizičkim osobama od strane ovlaštenika koncesije no mislimo da takvo rješenje ne korespondira sa Prijedlogom ZOK od ožujka 2016. Postojeća odredba članka 26. ZPDML izuzetno je neprecizna vezano uz pojam sporednih djelatnosti te će samo vrijeme pokazati da li je takvo predloženo rješenje bilo dovoljno promišljeno obzirom da se supstituira davatelj koncesije u postupku davanja suglasnosti za obavljanje sporednih djelatnosti s tijelom koje provodi prethodni postupak za davanje koncesije. Na koncu će budući Zakon o pomorskom dobru morati preuzeti rješenja novog Zakona o koncesijama koji je upravo u proceduri donošenja.

Cjelovit Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama ZPDML od 28.04.2016. možete preuzeti ovdje >>

Scroll to Top