Portal

Crvena haringa i novi Zakon o pomorskom dobru

Upitnik

U postupku donošenja novog Zakona o pomorskom dobru provjerenim manevrom stručni nositelj Uprava mora resornog Ministarstva, crvenom haringom* obojenom u plavetnilo morskih plaža povukla je naciju, civilne udruge i veliki dio politike u smjeru emocionalne euforije zaštite nacionalnih interesa. 
Ulog nije bio mali. Radi se više od jedne trećine državnog teritorija kojeg kao lex specialis uređuje Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama.

Red.prof.dr.sc. Neven Šerić

Red.prof.dr.sc. Neven Šerić je rođen 19. ožujka 1965. u Splitu. Diplomirao je 1988. na Ekonomskom fakultetu u Splitu (dodijeljena Rektorska nagrada). Po diplomiranju zaposlen u vanjskoj trgovini Koteks export import Split. Od 1990. Direktor poduzeća Tehničar maloprodaja Split (najmlađi direktor u Hrvatskoj – Tko je tko u hrvatskom gospodarstvu). Slijedećih petnaestak godina obnašao menadžerske funkcije …

Red.prof.dr.sc. Neven Šerić Više »

Uvjeti korištenja portala

Ovi uvjeti korištenja web stranice propisuju uvjete i pravila za korisnike i odnose se na korištenje web stranice pomorskodobro.com koja je u vlasništvu Portala pomorsko dobro, sa sjedištem u Rijeci. Korištenjem ove web stranice korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima korištenja web stranice. Sadržaj web stranice na domeni pomorskodobro.com vlasništvo je …

Uvjeti korištenja portala Više »

Scroll to Top