Umjesto decentralizacije, jača centralizacija upravljanja pomorskim dobrom

Ante Vuković

Autor: Dr.sc. Ante Vuković, znanstveni suradnik u polju prava – U ovom se članku analiziraju instituti raspolaganja pomorskim dobrom iz Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, br.158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11., 56/16. i 98/19.) i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine br.83/03), s obzirom na nadležnost i rokove za davanje prava korištenja na pomorskom dobru Republike Hrvatske.

Umjesto decentralizacije, jača centralizacija upravljanja pomorskim dobrom Više »