Hrvoje Stašek dipl. iur.

Hrvoje Stašek

Hrvoje Stašek rođen je 1976. godine u Rijeci. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, akademske godine 2001./2002. godine, s diplomskim radom pod naslovom Pomorsko peljarenje iz kolegija Pomorsko i općeprometno pravo.

U svom diplomskom radu prikazao je pravni položaj peljara te institut ograničenja odgovornosti u slučaju štete nastale tijekom peljarenja. Navedena tema diplomskog rada nije obrađivana nikada prije od vremena osnutka Pravnog fakulteta u Rijeci.

Nakon što je diplomirao, Hrvoje Stašek se zaposlio kao odvjetnički vježbenik do polaganja pravosudnog ispita u jednom odvjetničkom uredu u Rijeci, a nakon toga radi kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu u Crikvenici. Nakon položenog pravosudnog ispita Hrvoje Stašek otvorio je svoj odvjetnički ured sa sjedištem pisarnice u Crikvenici. U svojem poslu vrlo često i blisko surađuje s peljarima peljarskog trgovačkog društva Croatia pilot d.o.o. Rijeka, te s Udrugom pomorskih peljara Hrvatske.

Scroll to Top