mr. sc. Jadranko Jug, Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Osobni podaci:

Državljanstvo: Hrvatsko
Datum rođenja: 1. lipnja 1959. godine
Mjesto rođenja: Zagreb
Obitelj: oženjen, supruga prof. logoped, otac dvoje sinova

Obrazovanje i kvalifikacije:

– 2018. Docent na pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na katedri iz građanskog prava
– 2012. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu iz građansko pravnih znanosti
– 1995. Javnobilježnički ispit
– 1994. Magistrirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu iz građansko pravnih znanosti
– 1984. Pravosudni ispit
– 1982. Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
– Srednja škola IV Gimnazija u Zagrebu
– Osnovna škola u Zagrebu

Radno iskustvo u pravosuđu:

– od 15. rujna 2008. sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
– 2004. – 2008. zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
– 2001. – 2004. voditelj građansko upravnog odjela u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske
– 1995. – 2001. zamjenik Državnog pravobranitelja Republike Hrvatske
– 1994. – 1995. zamjenik Javnog pravobranitelja Republike Hrvatske
– 1985.
– 1994. Sudac Općinskog suda u Velikoj Gorici te predsjednik Građanskog odjela i zamjenik predsjednika suda
– 1982. – 1984. vježbenik na Općinskom i Županijskom sudu u Zagrebu

Ostale stručne aktivnosti:

– od 1995. gost predavač na Pravnom fakultetu u Zagrebu na katedrama iz građanskog prava, građansko procesnog prava i obiteljskog prava
– od 1998. član ispitne komisije za polaganje pravosudnih ispita kao ispitivač iz predmeta Ustavni sustav i organizacija pravosuđa do 2006. a nakon toga ispitivač iz predmeta Građansko, procesno i obiteljsko pravo
– Arbitar pri izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore, izmiritelj pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore te izmiritelj pri Centru za mirenje hrvatskog ureda za osiguranje
– Član udruge sudaca
– Bio član koordinacijskog odbora projekta za sređivanje zemljišnih knjiga, više radnih skupina pri Ministarstvu pravosuđa za izmjenu Zakona o zemljišnim knjigama, Zakona o parničnom postupku i Ovršnog zakona

Sudjelovanje na stručnim skupovima, stručni radovi i predavanja te publikacije

– Sudionik niza seminara i konferencija u inozemstvu u svezi zaštite prava intelektualnog vlasništva (Washington, SAD – 2003, Washington, SAD – 2004, Skopje, Makedonija – 2004, Sofija, Bugarska – 2005,
– Predavač na seminarima u svrhu edukacije pravosudnih dužnosnika u organizaciji pravosudne akademije, Uvod u pravo EU veljača 2007., Javne ceste – radionica u okviru projekta za sređivanje zemljišnih knjiga, travanj 2007.
– Suradnik i autor djela Pravnog leksikona u izdanju Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ svibanj 2007.
– Sudionik više seminara kao predavač u Organizaciji inženjerskog biroa d.d., Narodnih novina d.d. i Novog informatora d.d., Organizator d.o.o., Ius-info i dr.
– Autor niza stručnih članaka iz oblasti građansko procesnog prava i građanskog prava
– Autor niza znanstvenih članaka iz oblasti građanskog prava

Scroll to Top