dr.sc.Zvonko Gržetić, Ravnatelj Hrvatskog hidrografskog instituta u Splitu

Osobni podaci:

Ime i prezime: Dr.sc. Zvonko Gržetić

Datum i mjesto rođenja: 31.03.1951., Šibenik

Djelatan u funkciji: Ravnatelj Hrvatskog hidrografskog instituta, Split

Izobrazba i usavršavanje (Certification):

– Sveučilište u Zagrebu- Tehnološki fakultet Split od 1969-1973.
– Interfakultetski postdiplomski studij “Oceanologija” 1979-1982.
– Magisterij iz područja fizikalnih svojstava južnog Jadrana 1982.
– Doktorska disertacija iz područja fizikalnih i kemijskih osobina estuarija, Institut “Ruđer Bošković” 1990.
– Diploma engleskog jezika, Sveučilište “Đuro Salaj”, Split 1978.
– Certifikat “Environmental lead assessor”, Bureau Veritas, 1996.
– International Boundaries Research Unit – Maritime Boundary Disputes-certifikat 2004
– International Boundaries Research Unit – Maritime Boundary Disputes-certifikat 2006

Jezici (govor, čitanje pisanje):

– engleski – izvrsno znanje
– njemački – osnove razumijevanja

Druga specijalistička znanja:

– Analiza hrane, pića i plinova – specijalizacija Institut za pomorsku medicinu 1976.
– Analiza morske vode-anorganske komponente-Institut “Ruđer Bošković” 1980.
– Specijalizacija za određivanje teških metala u tekućinama – Institut “Ruđer Bošković” 1986.

Zaposlenja i dužnosti:

– Hidrografski institut RM 1974-1979 – referent za termohalinska svojstva mora
– Hidrografski institut RM 1979-1982 – istraživač
– Hidrografski institut RM 1982-1990 – samostalni istraživač
– Hidrografski institut RM 1990-1991 – voditelj laboratorija
– Republički hidrografski institut 1991- 1992 – direktor, dužnosnik
– Državni hidrografski institut 1992-1998 – ravnatelj, dužnosnik
– Hrvatski hidrografski institut 1998- 2002.- ravnatelj, dužnosnik
– Hrvatski hidrografski institut 2002.- ……- ravnatelj, dužnosnik
– Tehnološki fakultet, Split, voditelj predmeta “Kemija mora”, 1997-2002.god.
– Zagrebačko sveučilište, postdiplomski studij “Oceanologija”- predavač predmeta
“Hidrografska svojstva Jadrana i Mediterana”, 1996-2002. god.
– MBSHC (Mediteranean and Black Sea Hydrographic Conference)-predsjednik 1998- 2001.
– Predstavnik Republike Hrvatske u IHO (International Hydrographic Organization)
– Predstavnik Republike Hrvatske u IOC (Međudržavna oceanografska komisija)
– IHO član ABLOS-a (Savjetodavni mješoviti odbor međunarodna prava mora), 2006.
– Project manager za projekt iz IPA – prekogranični program Hrvatska-Crna Gora “Joint Promotion and Increased Level of Safety of Nautical Tourism in Dubrovnik-Neretva County and Montenegrin Coast” / “Zajednička promocija i unaprjeđenje razine sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju” – NauTour- 2010.-……

Članstvo u stručnim udruženjima i tijelima:

– Član fizikalnog komiteta CIESME -1978-1986
– Član kemijskog komiteta CISEME 1978-2002.
– Dopresjednik EUROCOAST, Hrvatska
– Član ekološke udruge “Lijepa naša”
– Član Državnog povjerenstva “Plava zastava”- 1998-1999
– Član- Hrvatsko geodetsko društvo
– Član i osnivač- Hrvatsko kartografsko društvo
– Član -Hrvatsko društvo za vode
– Član pomorske udruge “Vila Velebita”
– Nacionalni park “Kornati”, 1998 – član Upravnog vijeća
– Nacionalni park “Kornati” 1999 – predsjednik Upravnog vijeća
– Član Stožera za provedbu Plana intervencije kod iznenadnog onečišćenja u Republici Hrvatskoj
– Nacionalna zaklada za civilno društvo- član Upravnog odbora 2008.

Osim navedenog autor ili koautor tridesetak znanstvenih radova, više od sto stručnih radova, studija i elaborata iz područja kemije i fizike mora, hidrografije i pomorskog prava. Izlagač na više desetaka kongresa i simpozija. Autor prvog Zakona o hidrografskoj djelatnosti 1998. godine. Voditelj projekata iz područja hidrografije i oceanologije. Kreator i nositelj razvoja hidrografije u Republici Hrvatskoj od 1991. do danas. Pokretač i realizator sklapanja više međudržavnih bilateralnih ugovora iz područja hidrografije. Autor i realizator komercijalizacije dijela hidrografske djelatnosti, te uspostave modela hidrografske službe kao znanstvenog i stručnog nositelja hidrografije. Nositelj procesa pretvaranja hidrografske službe Republike Hrvatske iz zatvorene i razorene vojne institucije u nezaobilazni razvojni subjekt istraživanja, gospodarenja i upravljanja morem i podmorjem Jadrana.

Nositelj Spomenice domovinskog rata i Spomenice domovinske zahvalnosti.

Otac dvoje djece. Hobi plivanje, šah (prvokategornik), ribolov.

Scroll to Top