Bruno Bonifačić novi predsjednik Udruženja marina

Bruno Bonifačić

Jedan od većih problema s kojima se susreću naše marine jest i učestala pojava nelojalne konkurencije.

Članice Udruženja marina HGK na svojoj plenarnoj sjednici održanoj 19.ožujka 2013. godine imenovale su g. Brunu Bonifačića za novog predsjednika Udruženja.

Zahvalivši na imenovanju, g. Bonifačić je istaknuo zadovoljstvo što će imati mogućnost obnašati funkciju predsjednika Udruženja marina, te izrazio svoju želju da kroz aktivnosti i zajednički rad što kvalitetnije doprinosi ne samo djelatnosti marina u Hrvatskoj nego i cjelokupnom nautičkom turizmu.

Hrvatske marine prema anketi provedenoj među članicama o pripremama za sezonu 2013, ulažu u pripremu ovogodišnje sezone preko 74 milijuna kuna. Nažalost, nema većih povećanja postojećih kapaciteta, ali marine kontinuirano ulažu u održavanje i poboljšanje svojih usluga. Također, veći dio marina podigao je cijene svojih usluga za cca 3-6%, dok tvrtka ACI nije podigla cijene za sezonu 2013., te je uvela određene popuste u određenim marinama, kao i pogodnosti za godišnji vez. Velik dio marina planira za sezonu 2013.g. manje povećanje fizičkog prometa kod stacionarnog veza (3-10%) dok se kod tranzita planira povećanje od 2-15%. Također, navedeni planirani rast prati i planirano povećanje financijskog prometa od 3-10%.

Sve naše marine vrše intenzivne pripreme u svezi pružanja što kvalitetnije informacije i usluge zainteresiranim nautičarima oko puštanja u slobodan promet brodica i jahti koje su bile u postupku privremenog uvoza. Otvaranjem mogućnosti za preupis plovila uz stopu PDV-a od 5% RH je dala doprinos pozitivnim promjenama koje doprinose jačanju konkurentnosti hrvatskog nautičkog turizma u odnosu na ostale zemlje Mediterana. Ministarstvo turizma povezalo je sve relevantne čimbenike, od MPPI, Carinske i Porezne uprave, kao i HGK, kako bi se što kvalitetnije pripremili za provedbu ovih novina.

Jedan od većih problema s kojima se susreću naše marine jest i učestala pojava nelojalne konkurencije u vidu komercijalnog korištenja vezova, osobito u dijelu sportskih luka.

Takve luke u velikom dijelu ne udovoljavaju zakonski propisanim uvjetima za djelatnost komercijalnog korištenja veza. Sportske luke mogu se koristiti samo za članove udruga i u obavljanju djelatnosti ne mogu stjecati dobit.

Marine ističu potrebu zaštite od strane Države u obavljanju svoje djelatnosti, kao i da nadležne državne inspekcije obavljaju svoj posao. Nažalost, često se dešava da pravni akti odstupaju od prakse i to ne samo u sportskim lukama, nego i javnim lukama (nautički dio javne luke).

Sportske luke su neprofitne, a sve češće se javljaju kao luke koje pružaju uslugu veza kao i marine. Jedino moguće trenutno rješenje je učestali inspekcijski nadzor, te će udruženje u tom smislu zatražiti adekvatan inspekcijski nadzor i upozoriti na sve učestalije slučajeve nelojalne konkurencije odnosno komercijalnog korištenja vezova u dijelovima sportskih luka.

Na sjednici je naglašena potreba uže suradnje i koordinacije Ministarstva graditeljstva s koncesionarima luka nautičkog turizma, u cilju lakšeg i bržeg ishodovanja potrebnih dozvola za realizaciju projekata koji su u skladu s prostorno planskom dokumentacijom (UPU, DPU,PPU) u pojedinim županijama.

Hrvatske marine izrazile su spremnost na dogovor s Grupacijom servisera HGK u svezi iznalaženja modela suradnje i rada servisera u pojedinim marinama, a u cilju poboljšanja usluge prema korisnicima.

Hrvatske marine upozorile su na činjenicu da će uvedeni blagajnički maksimum od 100.000 kn prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom predstavljati veliki problem u sezoni budući da nije dostatan za obavljanje poslova mjenjačnice, a osobito u dane vikenda, te je predloženo povećanje odnosno ukidanje navedenog blagajničkog maksimuma.

Vrlo pozitivno prihvaćena je informacija da je pri Ministarstvu turizma formirana Radna skupina za poticanje razvoja nautičkog turizma, a u kojoj sudjeluju i predstavnici Ministarstva zaštite okoliša, MPPI te Ministarstva prostornog uređenja i gradnje kao i vanjski suradnici. Radna skupina će, između ostalog, raditi na standardizaciji marina, poboljšanju statističkog praćenja, kao i analizi i ocjeni konkurentnosti budući marine u pravilu i do 70% svojih prihoda ostvaruju od osnovnih usluga.

Scroll to Top