Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Dr.sc. Vlado Skorup – Sažetak doktorske disertacije

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji (paulijanska tužba) predstavlja važan instrument zaštite ugroženog prava vjerovnika na učinkovito ostvarenje tražbine. Na putu ostvarenja subjektivnih prava i zahtjeva vjerovnika, spram dužnikova duga i obveze, ne smije biti nezakonitih zapreka. Svaka osoba, pa tako i ugovorne strane, stupaju u pravni posao s određenom svrhom, odnosno namjerom, koja kao izjava ili očitovanje privatno – pravne volje omogućava nastajanje dopuštenog pravnog učinka – pravne posljedice. Ovaj pravni institut, u okviru ta dva pravna posla, dvije pravne posljedice u okviru dva pravna odnosa, prvi između vjerovnika i dužnika, a drugi između dužnika i treće osobe, čak i pod pretpostavkom da su oba s materijalnopravnog stajališta valjana, jednom daje prioritet, a drugom oduzima legitimitet snagom propisa.

Nije rijetkost da dužnik ne nemiri svoj dug u potpunosti ili ga namiri djelomično. Što više, kako bi izbjegao dužnost ispunjenja obveze, znajući da će imovinskopravnim raspolaganjima svojom imovinom, odnosno njenim dijelom, naškoditi ispunjenju vjerovnikove tražbine, dužnici znaju raspolagati imovinom u korist treće osobe, tako da radi tog raspolaganja više nisu u stanju uredno ispuniti nastalu obvezu. U takvim slučajevima vjerovniku stoji na raspolaganju pobijanje pravnih radnji dužnika, jer ono utemeljeno na načelu savjesnosti i poštenja, unosi etičke norme i pravičnost u obveznopravne odnose. Pažljivo odmjeren intenzitet vjerovnikovog zahvata u obveznopravni odnos dužnika i treće osobe, zbog specifičnosti tog trostranog pravnog odnosa, bitno je obilježje paulijanske zaštite i suština ovog pravnog instituta.

Imperativ opstanka, bez obzira na cijenu takvog nastojanja, temeljni je postulat kome ne mogu odoljeti vjerovnici, ali ni dužnici (uključujući i treće osobe), no bez obzira na to što još uvijek ne postoji apsolutno sigurno sredstvo zaštite vjerovnikove tražbine niti njene uvijek potpuno učinkovite naplate, to ne opravdava ne poštivanje pravila.

Na strani dužnika tijekom razdoblja od zaključenja ugovora do njegovog dospijeća može doći do smanjenja pa čak i potpunog gubitka imovine kojom on odgovara za ispunjenje svojih ugovorom preuzetih obveza. Dužnik može postati insolventan, što vrlo lako može ugroziti vjerovnikovo pravo na namirenje dospjele tražbine. Takva životna i pravna situacija daje vjerovniku pravo da pobija pravne radnje dužnika kojima se izravno ili neizravno ugrožava njegovo pravo na naplatu dospjele tražbine. Ipak, paulijanskom zaštitom mora se oprezno koristiti je ona zahvaća u sasvim uredan i perfektan ugovor.

Scroll to Top