Europski dan pomorstva

Usklađenost novog Zakona s europskom pravnom stečevinom

Split, 20. svibnja, 2011.

U okviru obilježavanja Europskog dana pomorstva u Splitu 20. svibnja, 2011. među ostalim izlaganjima Mr.sc. Nina Perko načelnica Odjela pomorskog dobra i morskih luka Ministarstva mora, prometa i infrastrukture održala je izlaganje “Usklađenost novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s europskom pravnom stečevinom”.

Komentar

Prema našem mišljenju ključno pitanje za budućnost pomorskog dobra Republike Hrvatske je jasno definiranje ciljeva, prethodno donesena Strategija, ustroj kompetentnih institucija i postojanje organiziranog upravnog i inspekcijskog nadzora.

Nužno je uspostaviti integralni model upravljanja pomorskim dobrom, provesti optimalnu decentralizaciju, te riješiti imovinskopravna pitanja, posebno zakonito stečena prava iz ulaganja kao i zakonito provedenu pretvorbu na pomorskom dobru. Nažalost zadnji i konačni prijedlog Zakona ta načelna pitanja ne propisuje niti ih razrješava.

Nije sporno da treba doći do usklađenja novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s europskim pravnim stečevinama, Zakonom o koncesijama/javna nabava. Upitna je interpretacija Zakona o koncesijama čijom primjenom će postojeći korisnici (prvenstveno hoteli/kampovi) već izgrađenih objekata i sadržaja biti dovedeni u neravnopravni položaj obzirom da su u velikom dijelu funkcionalno vezani uz pomorsko dobro.

Upravo je smisao i cilj njihovog postojanja gospodarsko korištenje pomorskog dobra. Posebno sporno i neprihvatljivo rješenje je ukidanje instituta koncesijskih odobrenja/dozvola kojima se ne ograničava opća uporaba pomorskog dobra.

Na stranicama Portala možete se upoznati s ocjenom zadnjeg Prijedloga Zakona od 18. travnja, 2011 kao i prijedlogom Portala – Koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra.

Scroll to Top