U fokusu struke

Umjesto koncesijskih odobrenja uvedene dozvole

Autor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl.iur.
Posljedice pretvorbe, zakonitih ulaganja, stečenih prava kao i legitimnih očekivanja na pomorskom dobru, predstavljaju jedno od ključnih pitanja vezanih uz upravljanje, gospodarenje i zaštitu pomorskog dobra. Unatoč upozorenjima struke i pravne znanosti zanemarujemo prijašnje propise i zakone koje smo sami donijeli, uključujući odredbe Ustava Republike Hrvatske, odluke Ustavnog i Vrhovnog suda kao stajališta Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

Umjesto koncesijskih odobrenja uvedene dozvole Više »

Pretvorba i zakonito stečena prava na pomorskom dobru do danas bez rješenja

Autor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl.iur.
Posljedice pretvorbe, zakonitih ulaganja, stečenih prava kao i legitimnih očekivanja na pomorskom dobru, predstavljaju jedno od ključnih pitanja vezanih uz upravljanje, gospodarenje i zaštitu pomorskog dobra. Unatoč upozorenjima struke i pravne znanosti zanemarujemo prijašnje propise i zakone koje smo sami donijeli, uključujući odredbe Ustava Republike Hrvatske, odluke Ustavnog i Vrhovnog suda kao stajališta Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

Pretvorba i zakonito stečena prava na pomorskom dobru do danas bez rješenja Više »

Određivanje pomorskog dobra ili circulus vitiosus

Autor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl.iur.
Prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji je upućen u e-Savjetovanje trebao je jasno definirati pomorsko dobro na osnovu zakona (ex lege) kako bi se pomorsko dobro na osnovu samog zakona moglo identificirati i nesporno utvrditi, te samim time zaštititi. Desilo se upravo suprotno. Pomorsko dobro na osnovu samog zakona nejasno je definirano, te se određuje i mijenja u upravnom postupku rješenjem Povjerenstva za granice pomorskog dobra Ministarstva sukladno “Smjernicama za određivanje granice pomorskog dobra”. Tako je pomorsko dobro na osnovu samog zakona postalo sporno i dovedeno je u sferu subjektivne procjene Povjerenstva.

Određivanje pomorskog dobra ili circulus vitiosus Više »

Kako smo sakrili morske plaže

Autor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl.iur.
Dosadašnje djelom pretjerane reakcije javnosti na nedovršeni  tekst prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, a koji među ostalima uređuje i morske plaže, samo su refleks prema neodgovornoj politici koja je zadnjih trideset godina u potpunosti zanemarila taj prvorazredni prirodni resurs od kojega se na koncu i živi. Nadležna Uprava Ministarstva mora jednostavno je desetljećima morske plaže stavila na margine svojeg interesa, iako je upravo ona trebala inicirati promjene.

Kako smo sakrili morske plaže Više »

Stvarno pravo korištenja u svjetlu pretvorbe i konverzije u koncesiju na pomorskom dobru

Autor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl.iur.
Kao polazište našeg promišljanja posebno naglašavamo da Republika Hrvatska ne bi smjeli prihvatiti niži stupanj zaštite postojećih korisnika pomorskog dobra i stečenih stvarnih prava po prijašnjim propisima u odnosu na Zakon o pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristaništima N.N. 19/74 (ZPVDLP) iz doba društvenog vlasništva bivše socijalističke Republike Hrvatske.

Stvarno pravo korištenja u svjetlu pretvorbe i konverzije u koncesiju na pomorskom dobru Više »

Da li je morska obala pomorsko dobro po samom zakonu

Autor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl.iur.
Postavlja se načelno pitanje da li svaka nekretnina koja odgovara zakonskoj definiciji pomorskog dobra predstavlja pomorsko dobro po samom zakonu (ex lege). Zagovornici teze da svaka nekretnina koja odgovara zakonskoj definiciji pomorskog dobra predstavlja pomorsko dobro po samom zakonu, zastupaju mišljenje da ako bi se pomorsko dobro konstituiralo tek u formalno provedenom postupku, onda bi najveći dio hrvatske obale na kopnu i otocima ostao bez zaštite sve do provedbe upisa.

Da li je morska obala pomorsko dobro po samom zakonu Više »

Novi Pravilnik o kategorizaciji luka nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata

Autor: Dr.sc. Ante Vuković, znanstveni suradnik
Dana 9. prosinca 2019. godine u Narodnim novinama br.120/2019 objavljen je Pravilnik o kategorizaciji luka nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika (17. prosinca 2019. godine), prestaje važiti dugovječni Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma iz 2008. godine.

Novi Pravilnik o kategorizaciji luka nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata Više »

Potrebna je revizija granica pomorskog dobra i lučkog područja

Autor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl. iur. – Urednik portala
Utvrđivanje i određivanje granica pomorskog dobra uz imovinskopravna pitanja imaju ključni utjecaj na gospodarske aktivnosti na morskoj obali i moru Republike Hrvatske. Sve nedaće koje su snašle našu domovinu duboko sam uvjeren bit će na koncu prevladane. Vjerojatno nas čeka bolno iskustvo oporavka koje traži jasna ekonomska i pravna rješenja.

Potrebna je revizija granica pomorskog dobra i lučkog područja Više »

Protiv generalne komercijalizacije morskih plaža

Autor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl. iur. – Urednik portala, Član radne skupine za izradu ZPDML
Poticaj za pisanje ovog teksta je zadnji Prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama iz rujna 2018. god., kao i mišljenje koje je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uputilo Pravobranitelju za osobe s invaliditetom 14. svibnja, 2019. god. U fokusu ovog rada je analiza problematike morskih plaža posebne namjene, posebno plaža koje

Protiv generalne komercijalizacije morskih plaža Više »

Upravljanje i korištenje morskih plaža Republike Hrvatske

Autor: dr.sc. Daniela Gračan, redovita profesorica – Predstojnica zavoda za turizam – Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – Opatija
Od brojnih aktivnosti koje su koncentrirane na obalnim područjima, turizam je svakako najutjecajnija aktivnost zbog stalno rastuće turističke potražnje i prateće turističke ponude. Pritom turisti postaju sve zahtjevniji, posebno u očekivanju sadržaja i iskustva s putovanja, koji uključuju aspekte poput kulturne autentičnosti, kontakta s lokalnim zajednicama, učenje o flori, fauni, specijalnim ekosustavima i prirodi općenito.

Upravljanje i korištenje morskih plaža Republike Hrvatske Više »

Scroll to Top