Budućnost upravljanja morskim lukama

Na godišnjoj skupštini Znanstvenog vijeća za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održanoj u petak 15. travnja 2011. godine u Zagrebu, urednik portala Pomorsko dobro održao je predavanje “Budućnost upravljanja morskim lukama Republike Hrvatske”.

Kundih je upoznao auditorij sa zakonskim propisima Republike Hrvatske o pomorskom dobru i morskim lukama. Posebno je dan naglasak na izrazitu pravnu nesigurnost u procesu upravljanja morskim lukama kao rezultat nekonzistentnih promjena zakonskih propisa o pomorskom dobru. Tako je iznesen primjer brodogradilišta koja su danas definirana kao luke posebne namjene u pravnom režimu pomorskog dobra. Nakon donošenja Pomorskog zakonika 1994.god. brodogradilište nije definirano kao pomorsko dobro nego samo lukobrani i brodogradilišni navozi.

Nakon donošenja Zakona o morskim lukama 1995. god. pomorskim dobrom je obuhvaćeno cijelo brodogradilište, da bi se nakon stupanja na snagu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama iz 2003. pomorskim dobrom smatrala samo luka brodogradilišta.

Novi prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim luka ponovo uključuje odnosno vraća cijelo brodogradilište kao pomorsko dobro.

Izneseni su primjeri Hanseatske, Anglo-Saxonske i Latinske tradicije upravljanja morskim lukama. U Republici Hrvatskoj postoji svojevrsna dihotomija upravljanja obzirom da lukama otvorenim za javni promet upravlja država ili županija putem lučke uprave kao svoje produžene ruke, dok lukama posebne namjene (marinama, ribarskim lukama, brodogradilištima i sportskim lukama) upravljaju ovlaštenici koncesije na osnovu odluke i ugovora sa županijom ili Vladom Republike Hrvatske.

Na koncu je upozoreno da Republika Hrvatska nema Strategiju upravljanja pomorskim dobrom i morskim lukama. Novi Prijedlog Zakona sadrži odredbu da Vlada Republike Hrvatske donosi Strategiju upravljanja i zaštite pomorskog dobra za desetogodišnje razdoblje.

Ako se koncesije na pomorskom dobru za ozbiljne investicije donose u trajanju najmanje 30 godina, a istovremeno ne postoji Strategija, onda je definitivno nemoguće predvidjeti budućnost upravljanja morskim lukama Republike Hrvatske.

Definiranje ciljeva i donošenje Strategije upravljanja pomorskim dobrom i morskim lukama predstavlja condicio sine qua non.

Prezentaciju predavanja možete preuzeti OVDJE.

Scroll to Top