Nautički turizam

Autor: mr. sc. Davor Njirić, glavni savjetnik ministra, Ministarstvo turizma

Višednevna krstarenja uz obalu i otoke kao poseban oblik turizma

Kao pomorac i turistički djelatnik s iskustvom u turizmu dugo sam se bavio teoretskom i praktičnom problematikom nautičkog turizma.

Premda se na portalu “Pomorsko dobro” objavljuju praktične teme koje više zanimaju poslovnu javnost ipak sam odlučio objaviti i temu teoretske prirode koja će zanimati samo one koji se bave znanstvenim radom ili studiraju turizam.

Ovaj put odabrao sam temu “Nautički turizam – višednevna krstarenja uz obalu i otoke kao poseban oblik turizma” u kojoj pokušavam dati prilog definiranju pojma “nautički turizam”. Zašto ?

Primijetio sam, naime, da se na raznim internetskim stranicama objavljuju stručni radovi u kojima se iznose različita mišljenja koja sežu čak do apsurda da se slikovito rečeno “nautičkim turizmom mogu smatrati svi oblici rekreacije na moru od pedalina do megakruzera”. Dakle, često govorimo o nautičkom turizmu. A što je to?

Želja mi je potaknuti stručnu argumentiranu raspravu koja će barem približiti različita mišljenja o obuhvatu pojma “nautičkog turizma”. Štoviše, ako shvatimo njegovu bit/suštinu lakše ćemo se dogovarati oko rješevanja praktičnih pitanja upravljanja njegovim održivim razvojem.

Ako se slažete s iznesenim definicijama i stavovima, možete ih citirati navodeći da su objavljeni na Portalu pomorsko dobro travnja, 2014. god. jer su autorska prava na ovaj tekst zaštićena.

SAŽETAK

Nautički turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz višednevnih krstarenja na jahtama, obalnim kruzerima i drugim manjim ili manje luksuznim plovilima uz obalu i otoke radi posjete i upoznavanja različitih mjesta, stjecanja iskustava obalne navigacije i drugih svakodnevnih poslova pomoraca, korištenja raznih oblika razonode na vodi, sudjelovanja u uzbudljivim događajima i događajima s predznakom avanturizma, sve u potrazi za doživljajima iz života na moru i jezerima koja se veličinom doimlju kao mora.

Višednevna krstarenja uz obalu i otoke, od mjesta do mjesta, su način života (life stile) velikog broja ljudi – sudionika nautičkog turizma i njegovog užeg segmenta jahting turizma.

Nautički turizam se može slikovito definirati brojkama i vrstama plovila nautičkog turizma. Nautički turizam u brojkama je broj sudionika i noćenja ostvarenih na plovilima nautičkog turizma tijekom višednevnih krstarenjima uz obalu u teritorijalnom moru i unutarnjim vodama. Nautički turizam, prema vrstama plovila nautičkog turizma, su jahting i kruzing (mali obalni).

Krstarenja u priobalju (inshore cruising) na jahtama, malim obalnim kruzerima i drugim plovilima u nautičkom turizmu treba razlikovati od krstarenja na otvorenom moru (offshore cruising) na velikim kruzerima (putničkim brodovima) u pomorskom turizmu. Ova krstarenja imaju zajedničku značajku – riječ je o višednevnom krstarenju s noćenjem na plovilima, ali se bitno razlikuju po ostalim značajkama i prije svega motivima. Radi se o dva bitno različita turistička proizvoda. Sudionici ovih dvaju vrsta krstarenja imaju različite sklonosti, navike i zahtjeve jer su pripadnici dvaju skupina s različitim načinom života.

Nautički turizam na rijekama, kao poseban oblik turizma sličan nautičkom turizmu na moru i velikim jezerima, su višednevna krstarenja na kućama-brodicama i drugim riječnim brodicama u potrazi za doživljajima iz života na rijekama.

O nautičkom turizmu na rijekama može se govoriti samo uvjetno naglašavajući da nautički turizam na rijekama nije masovna pojava nego pojava većeg ili manjeg broja višednevnih krstarenja koja su slična nautičkom turizmu na moru i velikim jezerima. Nautički turizam na rijekama treba, također, razlikovati od turizma krstarenja na manjim riječnim kruzerima tj. putničkim riječnim brodovima (river cruising) koji je sličan turizmu krstarenja na velikim kruzerima tj. putničkim brodovima na moru (cruiseline tourism).

Važno je uvijek imati na umu da se, kada se govori o nautičkom turizmu, misli na višednevna krstarenja uz obalu i to na moru i velikim jezerima u svim pravcima uobičajeno na jahtama i brodicama na motorni pogon ili/i jedra i obalnim malim kruzerima, a na rijekama samo nizvodno i uzvodno uobičajeno na riječnim motornim brodicama.

Nautički turizam na moru i velikim jezerima je dominantan, a slična pojava na rijekama zanemariva u globalnom nautičkom turizmu.

V i š e >>>

 

Biografija

Scroll to Top